Ολοκληρωμένο

Ansys Structural Meshing

Hey, I need you to make me a mesh in Ansys structural for a boat hull. The boat hull is a shell with patterned infill inside. The infill is the reason I am finding it tough to mesh it. I am also in a time constraint. Please reply if you think you can do it.

Thank you.

Jayanta

Ικανότητες: Μηχανολογία, Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων, Μηχανική Μηχανολογία

Περισσότερα: types of meshing in ansys workbench, ansys workbench meshing tips, ansys fluent meshing tutorials pdf, hexahedral mesh ansys, how to improve mesh quality in ansys workbench, define meshing in ansys, how to change mesh size in ansys workbench, ansys meshing techniques, structural analysis ansys workbench, ansys meshing, think thank, meshing ansys tutorial combustion, ansys workbench meshing tutorial pdf, ansys fluent workbench meshing tutorial, ansys workbench meshing tutorial, ansys workbench tooth static structural, ansys workbench transient structural, structural analysis robot arm ansys, ansys structural student project, ansys projects structural engineering hyderabad

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Siliguri, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17366128

Ανατέθηκε στον:

meldodor

Hello there :) I am Mohamed Mahmoud, a mechanical engineer, and I have 3 years experience in Ansys. You can see my portfolio, I have uploaded samples of my work on it. I have worked in ansys structural a lot, you ca Περισσότερα

₹600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1309 για αυτή τη δουλειά

BBGroup

Make a FEA for boat hull, the client have some difficult when mesh model Relevant Skills and Experience Use ANSYS Structure and maybe combine with ICEM-CFD or Hypermesh, need check model firstly Proposed Milestones ₹ Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(73 Αξιολογήσεις)
6.7
₹1300 INR σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
5.7
₹1300 INR σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.3
₹1300 INR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
carolro1

I majored in mechanics and have the qualification of Master of Mechanics. Relevant Skills and Experience I have a good experience of 7 years in the SolidWorks design and simulation by ABAQUS, Ansys. Proposed Mileston Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
depo4567

Send me the surface cad file and I will mesh it immediately. I am sure that my skills will help in that Relevant Skills and Experience I am aerospace engineer. I have professional skills in fem specially in structur Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
ranjeets777

Hi Sir. I have experience on Hull designing of ship building and Analysis. I am using the NX 9.0 License version for 3D modelling and NX Nastana and Ansys Structural for Analysis. I have handle the meshing in Ansys So Περισσότερα

₹2250 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
daijoDT

Hi Jayanta, This is Prabhu. Ican mesh it for you. I am working in mesh team for automobile FE simulation. I have experience using ANSYS, Hypermesh and ANSA. Relevant Skills and Experience ANSYS workbench Proposed Mil Περισσότερα

₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mryavarikntu

Hello sir Relevant Skills and Experience Hi how are you

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1350 INR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
morukele

Hello, I would like to help you with your project. Since the hull is shelled with pattern infill, I would work on a part of the hull and then you can use a pattern to replicate it to the remaining. Relevant Skills and Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bjsolidworks

I did work in Ansys mechanical. Finite element analysis, CFD analysis I have performed before for the special purpose product. I think I can do this. let me try.

₹1250 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0