Κλειστό

blast me email

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $138 για αυτή τη δουλειά

kuldeepvk

Hi, I will set up a SMTP server to do bulk emailing. Multiple Domains, configuration panel and industry best practices. I will set up and configure server with mailing software like Mautic,Mumara ,Mailwizz/Interspir Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(183 Αξιολογήσεις)
6.7
numerichost

I will blast. I am server admin and have 13years experience in mailing server setup and will do warmup ips and authentication will be pass like spf dkim and dmarc with 10 tester results for better delivery.

$222 USD σε 1 μέρα
(67 Αξιολογήσεις)
5.6
shahbhoomi21

I am good at email writting and can complete the project within the no of days I have mentioned. plz msg me to details

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nippukundu26

Yes I will do Relevant Skills and Experience I recently done this type of work so let's start

$156 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SUKHVINDER0608

i am proficient in sending the mails and will send it to the respective individuals in the given time

$150 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Versusoo7

Hi, Hope you're doing great. I read your job post and I'm kneely interested in this project. As a Virtual Assistant i have completed many similar projects for many clients. I've very good experience and knowledge of Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Amjadkhan17

I will make sure to complete it in less than the given time with the best quality efforts

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Eni2020

give me 4 million emails and I'll finish the job I have a team of 12 people and I can finish the job

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Pekerretxa

I have just joined the platform and I am eager to prove my value. I am a fast typer and will have the job sent back to you in no time. Please pick me!

$180 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
khushi190

I'm good in relevant skill and experience. I'll submit the project on time as per your need. looking for an opportunity. waiting for your answer.

$111 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$156 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
juttat1986

Hi, I'm graduate in mass Communications and having diploma of computer software and graphic designer I'm working since last ten years as in different fields in computer works. Relevant Skills and Experience I'm a gra Περισσότερα

$156 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aditikatoch62

Hi, I have and experience in customer care and marketing. I can start the project [login to view URL]

$140 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0