Σε Εξέλιξη

Edit codes on Arduino for Nano & NodeMCU boards

Ανατέθηκε στον:

bogdan2451629

Hello. I have a lot projects that used esp8266 and Arduino. I worked on practice with most features of this WiFi module. Also worked with almost sensors and end devices control like relay and mosfet Relevant Skills an Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.7

48 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $120 για αυτή τη δουλειά

$100 USD σε 2 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.5
rojuwon1222

Hi,Client. I have 13+ years experience in circuit, PCB design, manufacture and assemble, firmware and mobile App(android and iOS). Relevant Skills and Experience Arduino, Electronics, Embedded Software, Microcontrolle Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.5
ahmad5857

Hi Sir, We are professional in IOT development using NODEMCU even latest esp32. Lets talk to us on your projects. We are team of developers and professional engineers with 8+ years of experience. Relevant Skills Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.3
slavaten

Hello, I am interesting in your project. Соответствующие навыки и опыт Woking with Arduino more than 5 uars. Предлагаемые промежуточные платежи $155 USD - working project

$155 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.9
jeddy1515

Hello, I am an electrical engineer with 5 years of an experience. I have developed many IOT products for consumer, Industry and Wearable using ESP8266, Arduino and Raspberry pi. Relevant Skills and Experience 1. Ardu Περισσότερα

$75 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.7
sajjadahmed19

I think this job suites my profile. So have a look at my profile page and figure out that will this job suite me or not?

$300 USD σε 5 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.6
Manux25

Hi! I'm Mechatronic Engineer and Programmer with experience programming Arduino and ESP8266, I have boths devices (nano and nodemcu) to make the code and test it. Check my profile :). Regards Manuel Habilidades y ex Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.5
anhvu100

I did many projects with these boards. However, could you please share with me your details requirements? It's because I would like to make sure any project that I work will have excellent results. Relevant Skills and Περισσότερα

$240 USD σε 7 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.5
arslanuet123

Arduino expert here to help u buddy Relevant Skills and Experience Arduino Proposed Milestones $155 USD - required work

$155 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
ircrashed

i am very much interrested to work in your project. I am an electrical engineer and an electronics enthusiast.I have done tons of similar projects. See my portfolio for some of my arduino projects. Relevant Skills and Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.4
binyameen441

i am expert in arduino Relevant Skills and Experience arduino Proposed Milestones $55 USD - electronics

$55 USD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.9
gauravsharma132

I can help you with arduino Nano and NodeMCU boards. Relevant Skills and Experience We have good experience around arduino and IoT Proposed Milestones $133 USD - Code

$133 USD σε 5 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.5
mohsinanees95

I am an Electrical engineer with specialization in Embedded systems. Have more than 3 years experience doing projects on Arduino development boards including nano & nodemcu. Please provide more details and can work on Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.6
bchandra1955

Experience in Arduino , Relevant Skills and Experience Electronics and electrical engineer here, hourly rate of 22.2 dolors is o.k

$50 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.6
cguerrac

i can work on hour based and for small projects

$30 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
Mahindika

I am skilled electronic engineer , and I have lot of experience in industry. Relevant Skills and Experience I am doing training course about Robotics and microcontroller programming. Proposed Milestones $88 USD - Ed Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
soltracker

How r u?bro,,,Its me imad, Have done 200+ projects regarding arduino, matlab, .Net, vb, PIC, PCB designing, PHP and HTML. U will feel brotherhood,,,,,,, Relevant Skills and Experience Full monitoring and Control of bi Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.5
xjbelden

Hi, I have the experirence on arduino platform development, we can cooperation. 相关技能及经验 1. arduino mega2560/UNO 2. c/c++ fimware coding 3. embedded systme development 已发起的保证金 $30 USD - my hourly payment is 20 Περισσότερα

$30 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
moinelly

HEY, I have read your requirements,and i can say that i have a very good experience in these boards and i can help you with your project. Relevant Skills and Experience Have a 3+ years of experience in Arduino Coding Περισσότερα

$76 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
embeddex

I can help you with this. Details required Relevant Skills and Experience Embedded firmware development in C on various processors. Proposed Milestones $155 USD - Compiled code for adruino I am experienced with diff Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.9