Ολοκληρωμένο

Bluetooth CANBus Reader Firmware Development (OBDII)

Ανατέθηκε στον:

MUhammadt429i

I can do the job . I have the HW and all required components . I deliver code on time and I support my work.

$111 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
5.1