Κλειστό

Matlab , Satellite Image processing using Modified SVM classifier

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $317 για αυτή τη δουλειά

$250 USD σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.7
davidngo817

Satellite image processing professional using deep learning such as SVM and random forest Relevant Skills and Experience Algorithm, Electrical Engineering, Mathematics, Matlab and Mathematica Proposed Milestones $250 Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.9
belgasoft

I can do this project in Matlab. I have used kernel svm for satellite image classification during my PhD. Please provide full details. Relevant Skills and Experience I am expert in Signal/image processing, machine le Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.1
dinhfreedom

Dear, sir! I have a lot of practical experience as an expert in this field and I am very interested in this project. I hope to discuss all the details of project with you in the nearest future. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.7
Piao217

Bachelor of Science majored in Probability&Statistics. Capable of R/Matlab/C++. Experience in ACM ICPC. Check my profile, pls. Relevant Skills and Experience Mathematics (Calculus, Probability, and Statistics) Python/ Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.7
$555 USD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
williams115

Hi I have experienced in using of SVM algorithm - classification and prediction so I am interested in this project. Relevant Skills and Experience Matlab, Computer Vision, Machine Learning Algorithm Proposed Mileston Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.8
freekotya

Price for work Relevant Skills and Experience 3 years of Python/Matlab matrix-related code, strong background in ML/DL, Math skills Proposed Milestones $250 USD - Use SVM to classify images

$250 USD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.5
MedIntellego

Hi there, our team of senior machine learning engineers would be happy to help you apply the SVM learning-based classifier to the satellite imaging data at your disposal. Relevant Skills and Experience Our team counts Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
gemini67

I can do the projects in image processing and can do for middle order fee around 400 USD Relevant Skills and Experience I have a team and have done 22 projects o far Proposed Milestones $400 USD - 1

$400 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
CarlosDV

I'm a mechanical Engineer and a Geoscientis with plenty experience in Matlab coding. I've worked as a Teacher assistant and my job was to be a matlab coder for a seismic research project. Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
felixlam999

Hi, I have read your job description and I am confident to complete this project in a short period of time. I am a new freelancer in this site, so I have no review but Relevant Skills and Experience I have really expe Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0