Κλειστό

Matlab , Satellite Image processing using Modified SVM classifier

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $329 για αυτή τη δουλειά

$250 USD σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.7
dinhfreedom

Dear, sir! I have a lot of practical experience as an expert in this field and I am very interested in this project. I hope to discuss all the details of project with you in the nearest future. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.4
Piao217

Bachelor of Science majored in Probability&Statistics. Capable of R/Matlab/C++. Experience in ACM ICPC. Check my profile, pls. Relevant Skills and Experience Mathematics (Calculus, Probability, and Statistics) Python/ Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.2
belgasoft

I can do this project in Matlab. I have used kernel svm for satellite image classification during my PhD. Please provide full details. Relevant Skills and Experience I am expert in Signal/image processing, machine le Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.1
williams115

Hi I have experienced in using of SVM algorithm - classification and prediction so I am interested in this project. Relevant Skills and Experience Matlab, Computer Vision, Machine Learning Algorithm Proposed Mileston Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.4
$555 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.6
MedIntellego

Hi there, our team of senior machine learning engineers would be happy to help you apply the SVM learning-based classifier to the satellite imaging data at your disposal. Relevant Skills and Experience Our team counts Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
freekotya

Price for work Relevant Skills and Experience 3 years of Python/Matlab matrix-related code, strong background in ML/DL, Math skills Proposed Milestones $250 USD - Use SVM to classify images

$250 USD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.5
gemini67

I can do the projects in image processing and can do for middle order fee around 400 USD Relevant Skills and Experience I have a team and have done 22 projects o far Proposed Milestones $400 USD - 1

$400 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.5
CarlosDV

I'm a mechanical Engineer and a Geoscientis with plenty experience in Matlab coding. I've worked as a Teacher assistant and my job was to be a matlab coder for a seismic research project. Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0