Κλειστό

Matlab , Satellite Image processing using Modified SVM classifier

19 freelancers are bidding on average $313 for this job

$250 USD σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.7
belgasoft

I can do this project in Matlab. I have used kernel svm for satellite image classification during my PhD. Please provide full details. Relevant Skills and Experience I am expert in Signal/image processing, machine le Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.1
$555 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.4
$555 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.7
davidngo817

Satellite image processing professional using deep learning such as SVM and random forest Relevant Skills and Experience Algorithm, Electrical Engineering, Mathematics, Matlab and Mathematica Proposed Milestones $250 Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
dinhfreedom

Dear, sir! I have a lot of practical experience as an expert in this field and I am very interested in this project. I hope to discuss all the details of project with you in the nearest future. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
williams115

Hi I have experienced in using of SVM algorithm - classification and prediction so I am interested in this project. Relevant Skills and Experience Matlab, Computer Vision, Machine Learning Algorithm Proposed Mileston Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
issakvetter103

Hi sis How are you? I am image processing expert. I am very good at face recognition and fingerprint recognition and audio recognition. Actually I can surely complete your project in time. Thank you. Relevant Skills a Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
2.8
vajin

Hi My major subject is intelligent control. especially, i'm good at designing classifier using several evolutionary algorithms i have several ways to classify images efficiently. Relevant Skills and Experience classif Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.0
Piao217

Bachelor of Science majored in Probability&Statistics. Capable of R/Matlab/C++. Experience in ACM ICPC. Check my profile, pls. Relevant Skills and Experience Mathematics (Calculus, Probability, and Statistics) Python/ Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
freekotya

Price for work Relevant Skills and Experience 3 years of Python/Matlab matrix-related code, strong background in ML/DL, Math skills Proposed Milestones $250 USD - Use SVM to classify images

$250 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.5
MedIntellego

Hi there, our team of senior machine learning engineers would be happy to help you apply the SVM learning-based classifier to the satellite imaging data at your disposal. Relevant Skills and Experience Our team counts Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
milasu1

Dear sir. I'm an expert in image processing and coding. I've enough experience in matlab coding. If you want, I can show you my work right now. Plz contact me Relevant Skills and Experience image processing matlab Pr Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.9
$277 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
CarlosDV

I'm a mechanical Engineer and a Geoscientis with plenty experience in Matlab coding. I've worked as a Teacher assistant and my job was to be a matlab coder for a seismic research project. Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dreamermk93

Algorithm, Electrical Engineering, Mathematics, Matlab and Mathematica Relevant Skills and Experience Algorithm, Electrical Engineering, Mathematics, Matlab and Mathematica Proposed Milestones $250 USD - full

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gemini67

I can do the projects in image processing and can do for middle order fee around 400 USD Relevant Skills and Experience I have a team and have done 22 projects o far Proposed Milestones $400 USD - 1

$400 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.6
felixlam999

Hi, I have read your job description and I am confident to complete this project in a short period of time. I am a new freelancer in this site, so I have no review but Relevant Skills and Experience I have really expe Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0