Κλειστό

Lamda Controller Bosch lsu 4.9 Analog Out 0-5v -- 2

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €161 για αυτή τη δουλειά

sky19130

Hello. i am electrical engineering expert and i have good skill in this field i will do my best and you will get good result thank you very much

€155 EUR σε 30 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.9
sourabh470

Hello Sir, Its an easy task for me most of my projects are atmega328. I have 4 years experience in PCB designing in EAGLE( single multilayer and flex). following are some examples of my work 1. ESP12E wifi + Περισσότερα

€100 EUR σε 6 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
Valuesolutions

Hello, i have read the details provided..please contact me to discuss more on the project deadline and some other few things

€200 EUR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
XiaoDongC

Hi. I’m developing electrical devices , embedded software and service programming. I have designed several devices and have a lot of experience with PIC,AVR microcontroller, ARM processors, Raspberry Pi, and Arduino Περισσότερα

€222 EUR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
MarcoCiau

Hi, my name is Marco and I'm a new user in this app but I'm really interested and ready to make your project. I've looked the repo and it's helpful. It's easy to develop. I have experience using the ATMEGA328 standa Περισσότερα

€155 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NachIOT

Sir, I'm a final year mechatronics engineering student I can send you .sch .brd and gerber files. and I can send you the code. If you like plz give me the job. I will complete it. I'm working with EagleCAD for circ Περισσότερα

€133 EUR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.2