Ολοκληρωμένο

Edit Something

Ανατέθηκε στον:

JeoFreelance

Through the years I have also learnt so much about different referencing styles. For this reason I can correctly use APA, MLA , Chicago and Harvard referencing guidelines to properly reference my work, while I can also Περισσότερα

£33 GBP σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3

33 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £30 για αυτή τη δουλειά

happymarli

Hi, I love editing scientific papers. In which journal will it be published? Why hire me? I'm an experienced proofreader/editor with a postgraduate background. I strive for complete accuracy and the highest degree Περισσότερα

£32 GBP σε 2 μέρες
(1744 Αξιολογήσεις)
8.9
amiablewriter

HI, With reference to your proposal, I UNDERSTOOD YOUR REQUIREMENTS. I understand that you want me to proofread and edit the content. As a professional freelance writer and as an editor, I have cognate experience i Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(167 Αξιολογήσεις)
6.6
RAHEL198

Hello My name is Rahel. I am 100% sure that I will meet your expectations. I am a creative and recursive writer, who is able to grasp the reader’s attention. I write with the heart, but in a concise and clear manner. Περισσότερα

£20 GBP σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
5.7
Proofsolution

I would like to first discuss details. Experienced, professional, accurate and reliable. Top notch quality and timely completion will be ensured. My work is double proofread and I can start immediately. Besides proofre Περισσότερα

£15 GBP σε 1 μέρα
(141 Αξιολογήσεις)
5.5
dfmilitello

Hello! I would am an experienced editor and proofreader who would be happy to take care of this paper for you. With the three pages, I should have it to you by the end of the day my time. Feel free to contact me to dis Περισσότερα

£23 GBP σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.6
CreativeWords89

It is important to know that there are thousands of blogs and websites on the INTERNET, and it will really take you some efforts to make your website visible on Google and other search engine tools. The good news I hav Περισσότερα

£50 GBP σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.2
DdHardy

"Articles can help a business grow significantly. Providing brand recognition and giving potential clients the information that they need to make an informed decision, I can help you by providing first-rate content tha Περισσότερα

£55 GBP σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
RobynCottew

I am a native English speaker, which is an advantage for you. I am a perfectionist with an eye for detail, I will do a thorough job for you. My spelling and grammar are impeccable, making my work accurate. I am ad Περισσότερα

£23 GBP σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.8
Hoffman24

"Hi, An experienced and skilled writer with impeccable grammar skill, strong visual awareness, and insists on spelling perfection, you can rest assured that anytime I edit, proofread, and analyze a document of any siz Περισσότερα

£61 GBP σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
Drynoch

" When it comes to writing, you need an experienced, dedicated, and honest professional who can take your project to the next level. Look no farther. I have the experience, skills, and focus that your project requires Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

£33 GBP σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

£80 GBP σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
hamdabilal

Respected Employer, I am interested in your project and I believe I can deliver you the work according to your instructions. I am working as a freelancer for 6 years now and I have written thousands of articles, includ Περισσότερα

£18 GBP σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
TaffyAU

Hi. I know how to rewrite to avoid plagiarism and duplication. I do it manually sentence by sentence

£23 GBP σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.7
elip15

Dear Employer, my name is Elisabeth. I'm Italian and I have a Master's Degree in Languages and Translation (both English and German) from the University La Sapienza in Rome, where I live. I also studied DaF (German as Περισσότερα

£23 GBP σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.0
Andyteam

Hey! I can complete your writing by turning your ideas to reality - hire me.

£18 GBP σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.7
CreativeWords67

Do you want to make sure your content is perfectly polished and ready to impress? Or do you just want to make it more effective, professional, and engaging? I'll make sure we go above and beyond to edit your content. W Περισσότερα

£100 GBP σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
Jesusbaby

"NEGOTIABLE"I am a full time Content, Product Review and Academic writer with substantial experience in Editing and Proofreading. Also, I am well trained, creative and highly versatile in Web Designs and Development, Περισσότερα

£10 GBP σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.6
tamas421

I would like to apply for the task. I have academic degree in natural sciences, although not in Astronomy, but I could carry out the task. I accept it with 10 hours of deadline.

£14 GBP σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
dwid

Hello, I possess masters degrees in engineering management and computing science and also have CPE (Certificate of Proficiency in English) - the most advanced qualification offered by Cambridge English Language Assessm Περισσότερα

£19 GBP σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.7