Ολοκληρωμένο

Edit a biography

Ανατέθηκε στον:

Audreyvr

I am experienced with editing both fiction and non-fiction works, including biographical pieces. My 196 reviews are all positive, and most of my projects have been in the area of proofreading/editing. Relevant Skills Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
6.6

32 freelancers are bidding on average $66 for this job

thelords

Hi, I am an experienced writer/editor who has been on the job for 8years (being the winner of a writing competition held here on freelancer.com). I have read the requirements (well understood) and will also add track c Περισσότερα

$61 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
kawlaelsari

Proofreading Relevant Skills and Experience I am a British writer based in the UK. I can assist you with proofreading and editing your 4000 word biography to a high standard. Proposed Milestones $40 USD - 1 Please c Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
5.1
$101 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
5.2
Shawkat2012

Hi there, Why not hire me? I will professionally edit and proofread the biography and deliver within your deadline. Kindly message me to discuss the project in further details. Regards, Shawkat Relevant Skills Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.2
gempet69

I am a US-based, native English speaker. I hold a Master of Fine Arts degree in Creative Writing. I specialize in organic proofreading, editing, academic writing, and grammar issues. I am a former high school English t Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
CreativeWords89

I will provide a quick, accurate and effective editing services, ensuring grammatical accuracy, easy to read results that retains your style and desired tone. Relevant Skills and Experience I will provide a quick, Περισσότερα

$138 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.0
Hoffman24

Hi, An experienced and skilled writer with impeccable grammar skill, strong visual awareness, and insists on spelling perfection, you can rest assured that anytime I edit, proofread, and analyze a document of any size Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
5.1
PhDWriting

I offer a quick, accurate and effective editing service that produces the results you need, delivering grammatically perfect, easy to read results that retain the style and tone you set. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
DdHardy

I delivery grammatically accurate, consistent outcomes for your proofreading needs, ensuring that your voice and style always remain intact. A service you can rely on for speed and quality. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.5
ChemDash

Hi -proposal is for proofreading and copy-editing services -proposed rate is for a per-word rate of $6 per 1000 words -estimated TAT would be within 1 day per 4000 words Thanks for your consideration! Relevant S Περισσότερα

$12 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.2
Drynoch

I deliver engaging, grammatically correct and informative writing that delivers the results your project needs. High quality, well researched writing delivered on time every time. Relevant Skills and Experience I am a Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
$122 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.1
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high-quality work enriched with creativity within the deadline. Thanks Relevant Skills and Experience Editing Proposed Mile Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.1
$60 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.5
erinkennedy

Getting you totally satisfied is my main key in freelancing world so I would be pleased to put my higher education and freelancing career in achieving your project goals perfectly as you deem according to the agreed re Περισσότερα

$100 USD σε 6 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
Rvssian

Hello and good day. I believe I can be of assistance as it relates to your biography based on my knowledge in writing along with soft skills like editing proofreading. Hopefully, we can speak further. Relevant Skills Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
ExquisiteWords93

"I am a highly professional and extremely experienced freelance writer, who is 100% committed to providing you with the best experience. I can adapt my tone and style to fit any brief or audience. " Relevant Skills a Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
CreativeWords67

Hi, If you are looking for someone to professionally proofread and edit your writing, you've come to the right place - look no further! I have an extensive background in both writing and editing, with many years o Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
BenAurther

Hi You are looking for an experienced editor/rewriter/proofreader. These are areas in which I specialize. Whether you're looking for someone to improve the style and flow of your writing, or simply want someone to Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
$100 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.6