Ολοκληρωμένο

Edit a biography

Ανατέθηκε στον:

Audreyvr

I am experienced with editing both fiction and non-fiction works, including biographical pieces. My 196 reviews are all positive, and most of my projects have been in the area of proofreading/editing. Relevant Skills Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(168 Αξιολογήσεις)
6.8

31 freelancers are bidding on average $66 for this job

kawlaelsari

Proofreading Relevant Skills and Experience I am a British writer based in the UK. I can assist you with proofreading and editing your 4000 word biography to a high standard. Proposed Milestones $40 USD - 1 Please c Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(115 Αξιολογήσεις)
6.3
$101 USD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
6.4
thelords

Hi, I am an experienced writer/editor who has been on the job for 8years (being the winner of a writing competition held here on freelancer.com). I have read the requirements (well understood) and will also add track c Περισσότερα

$61 USD σε 1 μέρα
(63 Αξιολογήσεις)
5.9
Shawkat2012

Hi there, Why not hire me? I will professionally edit and proofread the biography and deliver within your deadline. Kindly message me to discuss the project in further details. Regards, Shawkat Relevant Skills Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.2
Hoffman24

Hi, An experienced and skilled writer with impeccable grammar skill, strong visual awareness, and insists on spelling perfection, you can rest assured that anytime I edit, proofread, and analyze a document of any size Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.1
CreativeWords89

I will provide a quick, accurate and effective editing services, ensuring grammatical accuracy, easy to read results that retains your style and desired tone. Relevant Skills and Experience I will provide a quick, Περισσότερα

$138 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.2
PhDWriting

I offer a quick, accurate and effective editing service that produces the results you need, delivering grammatically perfect, easy to read results that retain the style and tone you set. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.8
DdHardy

I delivery grammatically accurate, consistent outcomes for your proofreading needs, ensuring that your voice and style always remain intact. A service you can rely on for speed and quality. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
$122 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.4
ChemDash

Hi -proposal is for proofreading and copy-editing services -proposed rate is for a per-word rate of $6 per 1000 words -estimated TAT would be within 1 day per 4000 words Thanks for your consideration! Relevant S Περισσότερα

$12 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.2
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high-quality work enriched with creativity within the deadline. Thanks Relevant Skills and Experience Editing Proposed Mile Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
Drynoch

I deliver engaging, grammatically correct and informative writing that delivers the results your project needs. High quality, well researched writing delivered on time every time. Relevant Skills and Experience I am a Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
ovwede2000

Hi, I took keen interest in your need for a freelancer editor as it fits what i do. I can render your work to your audience delight. Kindly consider my bid, regards, Vwede .O. Relevant Skills and Experience I Write S Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
3.9
HarleyJohnson

As a specialist in Proofreading, Editing, , Rewriting, Paraphrasing, Polishing, creative copywriting, the multitude of services I provide my clients truly knows no bounds Relevant Skills and Experience I have previous Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
erinkennedy

Getting you totally satisfied is my main key in freelancing world so I would be pleased to put my higher education and freelancing career in achieving your project goals perfectly as you deem according to the agreed re Περισσότερα

$100 USD σε 6 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
Hemi2012

I can deliver this in 24 hours. I have the skill to do so. Relevant Skills and Experience Previous experience in this filed. Proposed Milestones $30 USD - Proofread/ Edit - Under 24 hours

$30 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
Rvssian

Hello and good day. I believe I can be of assistance as it relates to your biography based on my knowledge in writing along with soft skills like editing proofreading. Hopefully, we can speak further. Relevant Skills Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
$60 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.7
$100 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
ExquisiteWords93

"I am a highly professional and extremely experienced freelance writer, who is 100% committed to providing you with the best experience. I can adapt my tone and style to fit any brief or audience. " Relevant Skills a Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5