Κλειστό

EDI MAPPING FOR BOTS EDI TRANSLATOR

Mapping Scripts for mapping formats from one format to another, e.g. CSV to EDI, XML to EDI, CSV to CSV. We will give you examples for source-file and the result target-file. We pay for every mapping script. First we will start with one mapping script XMLtoEDI. Have a look on this example script:

0001 #example

0002 from [url removed, login to view] import *

0003 from edifact import syntax

0004 from recordsD96AUN import recorddefs

0005

0006

0007 structure = [

0008 {ID: 'UNH', MIN: 1, MAX: 1, LEVEL: [

0009 {ID: 'BGM', MIN: 1, MAX: 1},

0010 {ID: 'DTM', MIN: 1, MAX: 35},

0011 {ID: 'PAI', MIN: 0, MAX: 1},

...

Ικανότητες: Επεξεργασία

Περισσότερα: look translator, look for a translator, e translator, EDI mapping, edi translator insurance claims, net edi translator, free web edi translator, edi x12 translator, edi translator, syntax sentence translator, edi edifact 07b, read edifact edi, edi 210 excel translator

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Regen, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #9288139

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο €55 για αυτή τη δουλειά

emmett25ro

Hello, As you can see, I have some experience with BOTS scripts. As long as you provide me with complete specifications for the input and output file, I will be able to give you the desired mapping script. The examp Περισσότερα

€55 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0