Κλειστό

I would like to hire a Designer

17 freelancers are bidding on average RM387 for this job

ITYPETech

Hello, I can design graphic for your business. Please open private chat box to discuss further.... Logo Portfolio - [login to view URL] Brochure Designs - https://drive. Περισσότερα

RM800 MYR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project time Περισσότερα

RM955 MYR σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
a1services

Hi, Please give me opportunity to work for you.I have well experience in this field of 5+ years. i will give you excellent quality work. I have expertise in GRAPHIC design. There will be no delay in my work I Περισσότερα

RM99 MYR σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
designsmaker0

A proposal has not yet been provided

RM825 MYR σε 0 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.9
bluedesign1234

Hi ! I am a professional Graphic & Logo - icon - Brochure - Flyer – Voucher - Postcard - T-shirt - Business Card - Banner-Poster- Ebook Cover- Menu - Label Designer with over 6 years experience in design industry. Περισσότερα

RM200 MYR σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
graphicexpert9

Hello I understand your requirements and will deliver high quality work in short frame of time. •100% client satisfaction guaranteed. I read through the job details extremely carefully. I am absolutely sure that Περισσότερα

RM115 MYR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
bharatchhabra13

Dear Hiring Manager, I am very interested in your respective job post.I am working as a freelancer from last 6+ years and have extended knowledge of web designing, web developments, mobile apps or online and my work Περισσότερα

RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
madhav6490

Dear Sir/Madam, I am Madhav.Y.C. I am not just a name of Firm or Person, I am the people who got paid for what I love to do. My Approach is Client Oriented, my motto is to make Business Easy and Beneficial for Clien Περισσότερα

RM136 MYR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akanksha32

Hi, I will provide you excellent designs for your project as I am very skilled in my work. My price is quite reasonable according to the requirements. I am sure you will appreciate my work and quality. I am not h Περισσότερα

RM106 MYR σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM500 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
graphixpower2

Hello! Thank you for looking at our proposal. Plz check my portfolio and feedback from other clients for the quality assurance. Our main motto is your satisfaction only please read my reviews. We have contest winin Περισσότερα

RM99 MYR σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
quadrigodigital

Hello, Greetings! == Our Understanding == We have closely reviewed the project requirement and our understanding is, you are looking for highly experienced designer for your business project work to design go Περισσότερα

RM513 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RM110 MYR σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anishrangrej

Hello sir, Unitech IT Solution is a team of professionals with more than 6 years of experience in the field .With years of experience in the field so We guarantee Quality & satisfaction in projects we deliver. Bel Περισσότερα

RM115 MYR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
giritech

Hi, I have read your project description. Please give me opportunity to work for you. I have well experience in this field of 5+ years. i will give you Excellent quality work. I have expertise in Graphic desi Περισσότερα

RM99 MYR σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NIKHILSHARMA06

Thank you for taking the time to review my bid! I am really eager to work on your project. I believe in ORIGINAL and QUALITY work since Work is my solo identity. I am a highly motivated logo designer so I can deliver Περισσότερα

RM513 MYR σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sunjigneshk

Hi, This is Jignesh CEO & Founder of YoungBrainzInfotech.com. I have gone through your project requirement and I would be really a good fit for. I am really keen for allocating a high skilled Designer for this pr Περισσότερα

RM888 MYR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0