Ολοκληρωμένο

Reverse engineering a small exe

I have an exe which injects itself into the skype process, and somehow allows it to render HTML code in versions over 5.5. I wish to learn how it does this, either the source of the app or some POC C++/C#/Java code which can replicate the effect. I have set it to simple project, however if you feel the amount of work required is more than i have offered, please feel free to state so, i am not too static. I cannot upload .exe's here, so please find a link below:

[url removed, login to view]!BQdRCa5K!VQ07uOs2LC5-Fwopnz5-pE-MxiKTDsgp_xUzzk1c8ps

Ικανότητες: Διόρθωση Σφαλμάτων

Περισσότερα: upload file link, image upload generate link, mega upload premium link creator, static content joomla link, mega upload prelium link genertor, dotnetnuke image gallery upload image link, video upload embedded link, mega upload premium link generator, upload web link youtube, web site small engineering projects dynamics motionindia, vbnet exe revers engineering, upload generate link, upload swf link direct, small engineering company find small projects, upload video link

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Horam nr heathfield, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12183771

Ανατέθηκε στον:

JinDongZhe

I've mastered software reverse engineering/C/C++/C#/Java/Win API/Assembly programming and helped many customers. Especially, I've rich experiences of unpacking Themida/WinLicense, VmProtect, and other packing modules Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2

3 freelancers are bidding on average £367 for this job

LiangXiaoJin

Dear client, how are you? I am a C++ programmer and mathematician. Checked your Skype [url removed, login to view](34KB). Seems task is APPROPRIATE for me and possible by me. But might take 12-15 days to complete. Please check my " Περισσότερα

£700 GBP σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.5
£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0