Κλειστό

Utility to extract voters from voter list of India -

Please find attach file. For more examples - go to following link. We need to convert data from page no - 3. Data of Voters.

[url removed, login to view] - Select District, Assembly constituency , Select Part.

Click on Open PDF. (Popups should not be blocked.)

Open PDF we need utility to extract only voter data from PDF and output should be in excel or CS or open office spread sheet or directly to SQL.

Serial no., Card no,Voter Name, Father name, House No, Age,Gender.

PDF export.

Ικανότητες: .NET, Εξόρυξη Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Java, PDF

Περισσότερα: sql assembly, java to assembly, java in india, java assembly, india java, convert assembly to java, assembly java, assembly cs, age pdf, voter, serial java, pdf to spread sheet, india excel, extract from pdf, excel to sql, convert pdf list, convert excel sql select, java file utility, extract excel pdf, open office java

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #6265741

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹63392 για αυτή τη δουλειά

varun8211

Hey We can extract the data from the PDF. Seeing is believing, Let our work speak on our behalf. [login to view URL] We extract from the following:- 1. http://www.missguidedau.c Περισσότερα

₹59210 INR σε 20 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.5
try67

Hi, I believe this project can be automated, using a script or a stand-alone application. However, I don't speak the language in which these documents are written (Hindi?), so I can't know for sure what parts of the Περισσότερα

₹44055 INR σε 7 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.7
Peterpay

i can build this automation tool for you in matter of 2 days and tests and samples and corrections if needed in 2 more

₹75000 INR σε 4 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.9
mingzixian523

Hello, sir. I have enough experience for your job. I'm ready to start now. Thanks. Regards.

₹73684 INR σε 20 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
rptoshniwal

Hello, I am having 8 yr. of experience and I have already developed many bots/scraper for many websites like: 1 [login to view URL] 2 [login to view URL] 3 [login to view URL] 4 [login to view URL] 5 [login to view URL] 6 Youtu Περισσότερα

₹66666 INR σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
niwomb1

I'm an experienced coder, I have more than 5 years in programming, I do program in most programing langugages, and I can code both desktop/web applications, I can also make facebook apps. I made in the past a facebook Περισσότερα

₹94736 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
keerthaninfo

A proposal has not yet been provided

₹62500 INR σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
TrickyWebtech

HI..Me as Java developer I have team of Java and .NEt [login to view URL] my site [login to view URL] We are good in [login to view URL] you allow me we can chat.

₹73684 INR σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
satnamsidhu

I am ready to do your work but i need more details to start the work, Pm me so that we can discuss on the project Thank you

₹37777 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
moshiurmunna

A proposal has not yet been provided

₹62500 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Poojashetty01

I have been in data entry and data processing roles throughout my work experience. I have been on the other side of this role as well, where I was responsible for ensuring sanitation of large databases and data hygiene Περισσότερα

₹72222 INR σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akdevelopers08

I am a post graduate in Software Engineering and have a vast experience in this field. I have already found solution for this problem and if given opportunity, I will deliver the solution within 7 days. Though it seems Περισσότερα

₹37777 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0