Κλειστό

Mining the data using tabluea

Need data mining expert for a data mining work

Ικανότητες: Εξόρυξη Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping, Python, Εισαγωγή Δεδομένων

About the Client:
( 20 αξιολογήσεις ) kijauri, Kenya

Ταυτότητα Εργασίας: #32658316