Κλειστό

I want multiple macros from the same data

39 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €123 για αυτή τη δουλειά

jaylancer43

Hello Sir, I am a full time freelancer and can work dedicated on this till completion. My name is Jay and I'm an Expert Excel and VBA programmer on freelancer.com and have been featured by the freelancer community ( Περισσότερα

€200 EUR σε 2 μέρες
(676 Αξιολογήσεις)
8.4
Webxpert4u

Hello, I am ready to create macros in excel file. Checking excel file... ******PRICE NEGOTIABLE. ******Please send me message so we can discuss. Highly experienced in Excel Programming, Excel automation and Macr Περισσότερα

€166 EUR σε 2 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
8.0
schoudhary1553

I am expert who understands the value of time. I pride myself in my attention to detail. I am very hard working and aim to deliver in less time than quoted. I want to make you, my employer happy without changing my bid Περισσότερα

€160 EUR σε 3 μέρες
(316 Αξιολογήσεις)
7.8
asin1987

Dear Employer, I understand what you need and I will create exactly same macro for you. Please message me. I have bid for price. Let me know what you think. :) Do check my reviews once!! :) Thanks and Regards, Περισσότερα

€166 EUR σε 3 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
7.3
paris2785

Hi, there! My name is Paris, and I was glad to see that you're looking for an Excel developer. According to your brief, you want somebody to develop several macros related to the vlookup function. I will charge you 16 Περισσότερα

€160 EUR σε 3 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
7.0
zebracaro

I can do it for you quickly and exactly . Please contact me for saving your time and your money .

€70 EUR σε 3 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.7
seoguru17

I have 6 years of experience in Excel programming and I can help you in building a sheet using Macros.

€166 EUR σε 5 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.3
macroPOL

Hello, I am Excel and VBA expert. Can you give more details about the project. If you have any questions, I will be happy to answer. Please note that I have 100% completion rate and 5-star feedback on over 50 Περισσότερα

€115 EUR σε 7 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.0
periyannas

Hi, Nice to know your requirement. I am an excel vba, vb6 expert and have delivered fifty excel vba projects in the recent eight months. Willing to take up your project. Thank you, Regards.

€155 EUR σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.0
kevivu

Completed numerous similar projects in the past and always impressed the clients with my excellent solutions. Having more than 14 years of experience in banking /finance /accounting, Business analysis, Data analysis Περισσότερα

€55 EUR σε 1 μέρα
(78 Αξιολογήσεις)
5.9
sloker18

I am proficient with excel macro/VBA development, I can write the marco as requested, if you are interested feel free to message me, I am available to start your project immediately, looking forward to discuss further Περισσότερα

€125 EUR σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.4
vsprybhanu

Hi, My name is Virendra. An Experienced Data Analyst and Macro Developer. I have read your instructions carefully. I can develop a macro to perform lookup functions and extract data from multiple sheets. Macro wil Περισσότερα

€120 EUR σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.4
Grunty

Hi, I've done something similar (rank players' features on Excel worksheets) in several projects on my job history, for example: • https://www.freelancer.com/projects/Software-Architecture/Write-some-software-8244997 Περισσότερα

€150 EUR σε 5 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.6
lightingdavid

Hello. I have good skills in Excel/Macro. I have read your project description carefully and i can do it. Contact me please. Thank you.

€140 EUR σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.1
jasalaz100

Hello, I hope you are well. These are my strengths: Immediate availability. Responsible, fast and accurate. Full-time freelancer. Excel expert. 100% satisfaction guaranteed. Available to any help after com Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.9
afenache

Hi, I am a chemical engineer and I have over five years experience in using Excel at an advanced level (complex formulas, array formulas, pivot table and charts, macros and VBA scripts, automatic calculation sheets, Περισσότερα

€150 EUR σε 4 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
liveexperts123

typing..............................................................................................................................

€155 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
dataexplorer

"Hello, I am happy to inform you that I have read your current project description and understood all of your required requirement. I'd like to help you with confidence and satisfying results. I have professional wor Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.1
rIbrarahmed

hi, I am very good in Excel vba, macro, chart etc. if you want to see my excel skills i can share with you some of my work on excel. I understand the value of deadline and do not compromise on quality. I feel fit my Περισσότερα

€50 EUR σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.2
haleem0786

i can do this. i have good command over Ms excel especially pivot table, charts, advance formulas, formatting, macro, vba etc. Please review my profile and inbox [login to view URL]

€100 EUR σε 2 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.6