Ολοκληρωμένο

spanish, french and european freelancers only

Ανατέθηκε στον:

Fabiowd1990

Hello, I'm an italian native speaker. Could I have more details about your job proposal? Thank you in advance. Fabio

$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

3 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $3/ώρα για αυτή τη δουλειά

aregzz

Hi, I´m a full time freelancer from Portugal experienced with web scrapping, web research and data entry related tasks. I´m interested in your offer and would like to discuss the details of your project. I´m new Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MatthiasGoldwin

Romanian freelancer. Fluent in English and internet. I was literally born on the web.

$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0