Ολοκληρωμένο

Looking for Email List / Data of NGO in New Delhi, India

Ανατέθηκε στον:

singhijatin02

Dear Hiring Manager, I would like to be a part of this to with all my experience. we will discuss further on this project to have better understanding of the requirements. Relevant Skills and Experience data entry Περισσότερα

₹600 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1236 για αυτή τη δουλειά

rumapaul

Hello Sir I assure you will get quality work from my side Kindly contact me through personal message Thank You Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
5.4
₹800 INR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.1
iwebphpdeveloper

Hi, We can provide you the email database for NGOs in Delhi with first name and company name. Relevant Skills and Experience I have a team of experienced data entry operators, thus, we can assure you high accuracy an Περισσότερα

₹2450 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
₹1550 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
apsingh0522

Helped in maintenance of secretariat of various international conferences/workshops including mega events since 2011 at IIT (BHU), Varanasi. I have lots of experience for such type of job. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

₹750 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1349 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prahool

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones ₹1550 INR - .

₹1550 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kavish137

Hi, Greetings of the day.. I am interested in your posted project ad i have same experience in this skills. I can share some sample of my excel work if you interested to give thia opportunity.

₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mwesh

The freelancer is required to create E-Mail address list of NGO's in India, New Dehli. The list should at least include the NGO names. Relevant Skills and Experience I am an experienced data entry specialist hence I'm Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
marytrambadia

WORK AT TIME AND DEVILRY WORK AT TIME Relevant Skills and Experience COMPUTER KNOWLEDGE AND INTERNET KNOWLEDGE Proposed Milestones ₹1300 INR - 1000

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Datatrick

I will complete this project by using Linkedin sales navigator and hunter. Relevant Skills and Experience I would approach your project by starting with research data and getting details data completed, before startin Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
agbajeakin84

Hello Hiring Manager, I have read your job description thoroughly and can handle the job. Though I do not live in India but it will only take me a couple of hours to do accurate and thorough research Relevant Skills Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1250 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹750 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0