Κλειστό

Hire a Data Entry Clerk

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2047 για αυτή τη δουλειά

Webxpert4u

Hello, I would love to work for you on this task. Please provide me EXACT details regarding the task so I can quote you exact time and price for this task. I can do Web Scrapping Using Python, Java script and Chr Περισσότερα

$1578 CAD σε 10 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
6.8
Hurnara362

Hello Dear, I m interested in this job. Thanks..........................................................................................

$2500 CAD σε 30 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
5.9
elqueabandona

Hello, my name is Cristian, I have a degree in Business and work with excel every day. I have much experience with spreadsheets, formulas, models and macros. Check my reviews. They speak for themselves. Best rega Περισσότερα

$2225 CAD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.6
rejaulkarim1

Hi there, Here is an expert data entry operator from Bangladesh. As a data entry professional I’ve already finish some big project here in freelancer.com with excellent feedback. I can do both online & offline with Περισσότερα

$1500 CAD σε 30 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.5
marefin34

Hello, I'm very proficient and have valuable experience in Data Entry, Web Research, MS Excel, MS Word, PDF to Excel, PDF to word, Photoshop, Word press, Data compiling from yellow pages / white pages / manta etc Περισσότερα

$2000 CAD σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
3.8
nminder

I can work as your data entry clerk for long term. I am interested for this job. Please give me a chance. Looking forward to hear from you! Thanks

$2500 CAD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
mhafujmahmud

Hi. Good day! Hope all is well on your end. I would like to offer my services to fill in a spreadsheet with data. I am well versed in Microsoft Office as well as Data Entry, Processing and Management. Also a detail-ori Περισσότερα

$1666 CAD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
Mamduh9

I have read through the project description and I know am the best man for the job. I am a professional in web scraping, data entry and analysis. I am a specialist in Microsoft excel and IBM SPSS among others. I also w Περισσότερα

$2500 CAD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
shelbzz856

hello, my name is shelby. Im applying for the job you posted. I have 5-6 years experience in data entry. And Spreadsheets. Im a very hard worker

$2500 CAD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RaaifWaleed

I have been working in this field for 2 years and such jobs are my daily practice.I have a 5 star ranking in Upwork and I just started working in this site .I am more interested in getting good reviews and doing qualit Περισσότερα

$1500 CAD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0