Ολοκληρωμένο

Fill in a Spreadsheet with required data

I am starting an online medicine platform . I want the database of all the medicines in a specified format. The work demands precision as it is medicine. The data has to be collected from other sites such as [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

Ικανότητες: Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση, Word

Περισσότερα: fill data google spreadsheet, copy data excel spreadsheet, data excel spreadsheet set organization, google finance data excel spreadsheet, exporting data excel spreadsheet quality center, find information complete various entries data fields spreadsheet, paste data excel spreadsheet, data processing spreadsheet, php mysql data google spreadsheet

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Kolkata, India

Ταυτότητα Εργασίας: #8114244

Ανατέθηκε στον:

AmrithaCNair

hi, i would like to work on this project, and also i need some more info about this, awaiting your reply to work on this, Thanks Amritha

₹6333 INR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.2

35 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹6396 για αυτή τη δουλειά

sknadeem123

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.9
vineet370

Hi, I've read the entire description. I have sound knowledge of data entry, Google search and Internet Research jobs. I am a professional user of Office (Word, Excel, Power Point) and other programs. I have 6 years of Περισσότερα

₹7000 INR σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
4.5
alvichinolan

Hello, Good day! I can complete the project within your specified deadline. You are rest assured of the quality of my work. Thank you.

₹7111 INR σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.6
maxvil32

Hello sir, We are ready to take the project . I went through your project description and got enough expertise to handle and finish your project within in budget and within deadline. Thanks & Regards, Maxvil Te Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
3.8
caleb1987

Hi Greetings we are experts in web research i really like to work on this project and also i have done pharmacy graduation i can deliver you 100% good quality of work in time and in budget and also i have good exp Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.6
subanabhi

well i have done of excel related projects & we have medicine business as well. refer my profile for more details. thank you. happy day!!

₹9998 INR σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
anikam18

Hello Sir/Madam, Greetings for the day ! We would love to get involved in this project. We offer excellent services in web and data entry operations with following skill-set. 1. Data Entry 2. Data Processing Περισσότερα

₹11111 INR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.2
kunjandetroja

as I am doctor, I prescribe a lot of drugs day to day. I have list of lots of drugs with their company name, strenght, formulations etc.... please provide in which format you want the details.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
ikramhossien

Dear Sir/Ma'am, I'm a professional data-entry worker .I've read your work description clearly and I'm clear about your requirements for this job. i always try to do good task,because i give good work than you give Περισσότερα

₹3333 INR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
1.6
sagirsaad

i can do your work very smoothly, if possible judge me and give me a opportunity, i will provide as soon as possible, off topic: i already have a medicine business

₹7777 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.3
unuskool

have a good typing speed and working exp with excel and office using updated software with office 2013

₹5555 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sayan3297

A proposal has not yet been provided

₹11111 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iAlfrederick

Hi! I've seen your job posting and I firmly believe that I am the perfect fit. My experience working with this kind of spreadsheet works will be a huge advantage for this project. I'm a detail-oriented person tha Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
whitejane11

Hello, I found your job post and I’m very interested in your project. As a certified internet researcher and data entry expert, I think you’ll find I have the skills you’re looking for. Please take a look at my resume Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
karrypatel

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sulochanarao92

can you please send me the format in which you want the database and also what categories of medicine information to be presented the in her database

₹7777 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kevistep

Unlike most of the freelancer, we can work as a full-time job for you just as if you needed. We can provide you a professional and efficient service. We also have two people work as a group for you instead of just one Περισσότερα

₹1500 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kuldeepsingh2508

I am Data Entry Expert, MS Word and MS Excel. i am very much professional in this work i am pretty sure that you cant find a best person for this job like me so i am ready to work on your project with low rate and high Περισσότερα

₹1750 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
snehapramod

I am a professional who has proved her mettle while working with MNCs and clients all across the globe with their various requirements in the field of Finance, Data Entry & Data Analysis. With my experience I strong Περισσότερα

₹2250 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
redarc01dogra

I have a good typing speed with 93% accuracy. Also, I have done typing - exam papers work for Senior Secondary School. Your project will be in safe hands with me. I will provide 100% quality work in less time else no Περισσότερα

₹3000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0