Ολοκληρωμένο

Fill a spreadsheet with phone number, website address, number of ads...

We will provide an url that includes links to 624 shops (1 page each)

for each shop you will insert a line into an Excel spreadsheet containing 6 columns (localization, company name, phone number, number of adds, link to website, url of the shop)

so basically you will have to copy / paste or enter information into 6 columns for 624 shops.

We made a test and managed to get 100 rows in 1 hour, so this should take you 6 to 7 hours.

We need quality work, if we are satisfied we will work with you for other categories (there are around 45000 shops for which we would like to get these elements).

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση

Περισσότερα: excell sheet, gôgle sheet, online sheets, how to create a google excel doc, google sheets link, google spreadsheet google docs, excel as google doc, google sheets, aspnet read iis website address, database russia phone numbers postcodes streets number buildings, call phone website, collect website address, restrict website address aspnet, send data phone website, ihave website address need telephone number, pls give address contact number non companies, lynks phone website, flash banner cell phone website, tyler technologies karachi pakistan website address, upload photo phone website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) La Meilleraie-Tillay, France

Ταυτότητα Εργασίας: #18191672

Ανατέθηκε στον:

kamruzzaman36

Hi there, I have understood your project and it's very easy work form me I will copy your 624 shops data with localization, company name, phone number, number of adds, link to website, url of the [login to view URL] complete Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.0

79 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $23 για αυτή τη δουλειά

ponnarasiBabu

I read and understood your requirements - Fill a spreadsheet with phone number, website address, number of ads... and my quote is for 624 shops. So i hope you would open a PM to discuss about the work . Regards, Po Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(402 Αξιολογήσεις)
7.4
saqibmunir55

ok sure i will collect data from shops let me know site url ok sure i will collect data from shops let me know site url

$15 USD σε 1 μέρα
(579 Αξιολογήσεις)
7.4
safiqulislam67

Hi, I can confirm you that I will be able to complete your project with the highest quality and accuracy. No need to pay me anything if you are not satisfied with my work. I will be more than happy if I get the opportu Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(176 Αξιολογήσεις)
7.0
ikramhossien

i have read your project description and i am clear so please contact me then i will start right now and complete shortly,thank you

$24 USD σε 1 μέρα
(340 Αξιολογήσεις)
7.1
BithiXpert

Hello Dear, I am an expert in Data Entry, Data Processing, Excel, Web Scraping, Web Search and I am really interested in your project. I am available to start working on it now. I work efficiently and will finish in a Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(265 Αξιολογήσεις)
7.1
asifdwan

Hi there! Please award me the job so that I can start. I'm an expert in data entry and data scraping jobs. I've huge experience in working on this type projects. Look forward to hearing from you. Regards

$30 USD σε 1 μέρα
(261 Αξιολογήσεις)
7.1
sisicirnes

Hello, I'm Irnes from Bosnia and Herzegovina and I'm interested to work on the project you've posted. I'm already an experienced freelancer and my experience include many successfully completed projects related to d Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.5
imperturbable54

8:54 AM Hello, hope you are well. I have just seen and read your project and understood what you want. However I would like to discuss some points further if that is okay. If so please send a pm so that we can discu Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
6.7
jenifa2008

Dear Sir, I have read the project description carefully, Understood requirement and can do this job very well. I am available to start this job immediately. Wish to get response from you. Thanks

$30 USD σε 1 μέρα
(120 Αξιολογήσεις)
6.5
mahfuz80

Hi, I have read your project description and i have understood about your data entry project. I have enough experience about your project. I have highly confident that i can do your project quickly and accuracy. So, I Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(60 Αξιολογήσεις)
6.3
imraz2016

i am expert data collect from website just contact me and send me list then i will show you sample,thank you

$23 USD σε 0 μέρες
(181 Αξιολογήσεις)
6.4
Erimmoni

i am ready to start your project i hope i can give you good result so i am waiting for your response,thanks

$22 USD σε 0 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.2
mdreju

Hello, I have been working professionally here on freelancer.com for more than 4 years now. I always try to work with honesty, dedication and punctuality to make sure that I deliver quality work in time. I am also avai Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(63 Αξιολογήσεις)
5.9
plabon979207

Hi There! Your job post has caught my attention because I'm a Data Entry addict and I’m considering your job for me as I have these capabilities. I always respect quality, punctuality, and commitment to my job. I ca Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(133 Αξιολογήσεις)
5.6
moumitasarker

Dear Sir, I have already carefully gone through your requirements and I would like to work with you in this project!!I am ready to start your work. I can complete this copy and past work . Please sir call me int Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(78 Αξιολογήσεις)
5.6
Imranatmoon

Hi I have auto web scrapping software to extract data from any website to excel - fast and accurate. please share source website url and data points to collect. Available for discuss and ready to start immediately. Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
5.3
tusharhossen123

Hi, I would like to work with you. please send me the list. I will send your [login to view URL] you like the sample then you can hire me.....................................Thank you

$25 USD σε 0 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
5.5
ahmadca2017

Hello, I would like to complete your project as you require like We will provide an url that includes links to 624 shops (1 page each) for each shop you will insert a line into an Excel spreadsheet containing 6 c Περισσότερα

$22 USD σε 0 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.3
akritisood94

Dear hiring manager According to your job description you need a fast one for helping you in your tasks. And yes you have mentioned about your time. For your kind information I want to let you know that I have been w Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.8
bilalsafdar111

hi, i am ready to start 624 shops in 7 hrs. Can we talk on chat please? I am available right now for start your task. thanks..................! Bilal

$23 USD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.1