Ολοκληρωμένο

EXTRACT AGENTS FROM AGENCIES

SEE ATTACHED. IF YOU CLICK ON AN AGENCY NAME YOU WILL GET A LIST OF AGENTS. FILL AN EXCEL FILE WITH THEIR EMAILS. THEN GO TO THE NEXT AGENCY.

Ικανότητες: Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel

Περισσότερα: successful agency client relationship, how to manage agencies, managing agency relationships, principles of client agency relationship, how to manage marketing agencies, agency of the future, how to manage an agency relationship, agency relationship management

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 447 αξιολογήσεις ) STILBAAI, South Africa

Ταυτότητα Εργασίας: #17578827

Ανατέθηκε στον:

wzkhokon

Anel Monk [login to view URL](at)[login to view URL] Bernard Richter bernard(at)[login to view URL] Hello Dear, Above is the testing sample. I'm really interested for this work. I have some question too. Thanks M W Zaman

$30 USD σε 2 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.2

63 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $87 για αυτή τη δουλειά

Innovative116

Hi there. I am a full time web scrapping, research expert. I checked given url. Extracting contact data of about listed 150+ agents will be done within 24 hours of project awarding. Please check my feed backs for my ex Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(366 Αξιολογήσεις)
8.3
Dhruvika111

Greetings [login to view URL] Using this link we have created few samples for you of the agents as per your requirement. I will be able to share the samples only Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(363 Αξιολογήσεις)
7.7
SBITServices

Hello , I have 5 years experience in Web scrapping and i can scrap captcha enabled, Proxy restricted sites also. I can complete task within time with 100% accuracy. With Regards, Bhaskar

$150 USD σε 3 μέρες
(465 Αξιολογήσεις)
7.5
safiqulislam67

Hi, I would very much appreciate the opportunity to complete this project for you. I'm a veteran virtual worker and have done many projects like this one in the past and would be interested in working on this project Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
7.1
leelakalidas32

Hello i am Ajay from India without wasting our both time i want to work for your sample file for selection for this [login to view URL] allow me to start sampling .contact me anytime i am always here. Relevant Skills Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(267 Αξιολογήσεις)
7.1
TonmoyRoy111

Dear Client, I ensure I will complete the task successfully and within the specified time. I love perfection in work. So I ensure the work will be spot on. Your satisfaction is my success. Kindly contact me. Roy

$120 USD σε 3 μέρες
(308 Αξιολογήσεις)
6.7
devi222

Hi Sir, I saw that, im ready to do it. I’m a Python Programmer. I have created many Bots to scrape the websites like Amazon(UK, USA, AU, de),Alibaba(suppliers data), Linkedin, Facebook, Trulia(real estate, homes), tr Περισσότερα

$80 USD σε 2 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
6.8
hatemfreelance4

I am very interested in Web search and data input task and also I have a good experience in this field. I am a responsible and hardworking person. I want to spend my time, 40hrs per week working as a freelancer. My g Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(145 Αξιολογήσεις)
6.6
Exactwork1

Hi Sir, I am able to collect each agent email and fill spreadsheet with proper columns and accuracy. humbly want to work with you with my honesty. I assure You that your project complete in time. Thanks

$30 USD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.4
alizza

I can scrape details as you needed. I assure you 100% accurate and high quality results. Waiting for your positive responds to discuss furthermore about this project. Thank you

$40 USD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.2
ESOLUTIONSSS

Hello Sir/Madam, It is my pleasure to be able to bid on your project. Really very much interested to have this project, if you permit. I am 100% confident that I can execute the project with good quality that Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.4
tusharhossen123

Hi, I have seen your file. i would like to work with you.I am able to complete the work easily. If you interested. Please contact me.....................................Thank you

$133 USD σε 0 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
5.5
pm9887

Hi There, As per provided assignment it is online search and keying entry. I have good experience in all kind of backend activities, internet research. I can give you best quality output in fast turn around time. Let' Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.4
Imranatmoon

Hi, There are 172 agents on the link I have auto web scrapping software to extract data from any website to excel - fast and accurate. I can get you all emails in just 1 hour or less Regards

$30 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.1
michaelyana

Hello, I'm very much interested to help you on this task. I'm capable to start working it accurately as I have a lot experience and completely done all previous of my task. I have very well experience with SHOPI Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1
kamruzzaman36

Hi, I already see your website that I need to extract.I t is very easy work for me.I will collect emails from agent.I will complete it in 1 day.I have a team so we will complete it [login to view URL] you will hire me I will comp Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.0
skipdavetrans

I am ready to start right now. 100% accuracy will be delivered. I am fast and dedicated. You can definitely count on my quality.

$35 USD σε 2 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
4.8
PallaviH

Hi I gone through your doc and I understood your requirement. I will do this task perfectly with on time completion. thanks Pallavi

$74 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.8
Mackson32

Hi I saw your attached link. I've many years experienced in agent name & emails from agency websites. Whats your price per 1000 name/emails? please accept my bid so that we can discuss it more.I will do my best for Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
AmrBalshy

It would be my pleasure if you accepted my bid to work together. I can handle and deliver this task professionally. Best regards, Amr

$100 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.5