Ακυρώθηκε

Diablo/WoW Expert (content in MMO Shop) #14

Job is adding products in online store, using provided source files and/or given sources. You need to be expert to be able to:

1) correct any errors and typos (especially items that do not exist)

2) paste right info into the right place to make navigation through offers as easy as possible (attributes/filters, keywords/SEO etc.)

3) add or at least make a list of missing info (more information, photo, variations etc.)

Minimum 95% quality is required, which means that out of 100 products (offers are usually short), you can make maximum of 5 mistakes like: double space/typos/ctrl+v gone bad etc. Product's name and price must be 100% correct, there can also be no impossible item combinations.

You need a very good English, solid internet education (know all the tools and how to use them), basic math, focus and attention to detail. Your salary will be based on your experience and results. If you do well, long-term and full-time position will be offered.

You need to be expert in either game (thousands of hours spent), guidelines:

D2: Know every useful item, their attributes and price (someone who became rich via trading should have that knowledge)

D3: Know all popular builds, stats priority that apply to all of them and which item enables which build (someone with 2000+ paragon should have that knowledge)

WoW: Know how to farm all cosmetic items and how to use resources to speed everything up e.g. leveling (someone who completed all achievements should have that knowledge)

If you think you have what it takes, answer following question:

D2: What are the stats (including def and req) of perf Dream Kurast Res and perf Exile Kurast ED?

D3: What are values of perf Rare Amulet and perf properties of the best leveling Legendary Boots (used to quickly reach 70 lvl)?

WoW: How many days/hours would getting all Argent Crusade Faction Mounts take?

Need all of the following information in your offer (failing to provide a clear answer to any of them will most likely cause your application to be auto-declined):

1. Answer qualification question about the game you apply to work on and explain your process of getting to that answer

2. Typing speed (words/strokes per minute via 10fastfingers)

3. Experience in online gaming industry and D2 D3 WoW knowledge

4. MMO accomplishments (only list impressive things that take thousands of hours)

5. Weekly and yearly availability (how many hours and days per week you want to work, are you looking for a long-term job?)

6. Preferred trial and long-term hourly price

7. Can you play without ping issues on servers located in Europe and America? (try D3 trial and make some levels on BOTH game modes)

8. Cover letter (sell yourself!)

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, MMORPG, Περιγραφή Προϊόντων, Διαχείριση Προϊόντων, Εικονικός Βοηθός

Περισσότερα: content management shop shirt, expert wallpaper photo shop, mmo forum manager job, diablo mmorpg, diablo mmo rumors, world of diablo, diablo 4 2018, diablo 4 mmorpg, mmo that plays like diablo, diablo mmo 2018, mmo game moderator job, content management word document job lahore software house, wow guild content management, mmo game tester job, mmo game designer job, mmo moderator paid job, wow player content writer, media content online shop, shop 2012 job 30b, content writer shop

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 9 αξιολογήσεις ) Lodz, Poland

Ταυτότητα Εργασίας: #17626813

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $22 για αυτή τη δουλειά

dasdiptesh

Sir/Madam. Being representative and head of the ‘Pro-Riterz’ group of freelance writers, I hereby send you the proposal to let me have the chance to handle your project. We may be a new group in the market but our gro Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0