Κλειστό

Data Mining

hi there,

we wish to mine a current food directory website to our backend database so that we dont have to key in all the basic information about the cafe/restaurant. The basic information we want to mine is such as restaurant name, food item, food toppings, address, opening hours, food/drinks price range. The only thing we dont need to mine is the images which we will do our own images.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping, Διαδικτυακή Αναζήτηση

Περισσότερα: types of data mining, data mining techniques, what is data mining with examples, data mining software, data mining in dbms, data mining pdf, data mining process, data mining marketing, snoopy data mining, excel data mining project, build data mining project, data mining marketing research, data mining research companies, example data mining, purchase data mining contract information, data mining cleaning, dataset data mining association, screen scraping data mining, role database developers data mining, data mining using aspnet

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #17570840

48 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $101 για αυτή τη δουλειά

jhliuster

Hi sir, I'm professional web data extractor, would you like to show me more details? wait for your reply, I can start work now. thanks. Regards Jianhua

$100 USD σε 2 μέρες
(534 Αξιολογήσεις)
8.2
SBITServices

Hello , I have read your project description and understood your requirement. I will develop a script to scrap the required data from the food [login to view URL] we are a team of 4 members can g Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(389 Αξιολογήσεις)
7.4
bouslimi1979

Hi, do you mean by "curent web directory" that you already have a website link from where we can get the data ? Thanks

$100 USD σε 3 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
7.5
schoudhary1553

Hello Sir, I have reviewed your job details and I am sure i can deliver you the job with you satisfaction. Please go through my profile i have deliver more than 380 projects with 100% client satisfaction. Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
7.5
Dhruvika111

Greetings! Dear Sir! You have the source with you to mine the data or we have to search it for you and than mine the details. Please share your thoughts, so we can able to prepare a few samples for you. Thanks Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(417 Αξιολογήσεις)
7.8
rsdsoftsl

Hi. Can you send food website URL? Which CMS do you use? Some e-commerce? I can develop PHP script which collects data from food website and fill you database. Περισσότερα

$180 USD σε 2 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.8
sadekhosen77

Dear Sir, I have read carefully the job details . And glad to know that , I am considering myself the right one to do the job so fast and accurately . I believe that , I can do this work properly and in timely accor Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.6
Rajni0802

Hi Client, I can manage this task of data mining restaurant name, food item, food toppings, address, opening hours, food/drinks price range for food directory website as per your requirement. Let's discuss further. Περισσότερα

$247 USD σε 5 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.2
abedin94

hello , I am SID . i am a software engineer since 2012 . By working there i have gathered immersive knowledge in Java,Python, android ,scrapping . knock me and get the work done . i have scrapped 70+ sites . li Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
6.2
convertexpert

Hi There,So you don't need to mine is the [login to view URL] are how many list on directory website?I am ready to start from now. DO you have any question to me? Thanks!!

$61 USD σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.1
infoMGTS

Hello, How many records do you need at least ? From which country? Please contact us so that we can discuss and let you know the actual price and time to complete the job. Thanks.

$100 USD σε 5 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.5
elbruninh

Hi, i'm interested, could you give me more details please? what is the directory website to scrape? i can do a php scraper right now regards

$70 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.8
pm9887

Hi There, Need to know more about the complete job description. I have good experience in all type of backend work and spreadsheet task. Let's discuss and work together. Thanks Prakash

$50 USD σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.4
shinelancer

Hi, I am a data processing expert. I have made a lot of apps for data mining and gotten excellent feedbacks from the clients. I work well both independently and as a team member. I'm also detail oriented. Then just Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.2
pilotarif

I can perfectly do your project work and able to complete full work in a shortest possible of time with 100% accuracy, perfection and according to your given instruction. I am ready to show you cost-free sample wo Περισσότερα

$77 USD σε 0 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
4.9
$155 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.3
stead121

Hello, sir. I am interested in your scraping project. I am professional web developer specializing in crawling data. I have a good experience in scraping data from website with python,php, java. c#. If you want t Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
mollamun92

Hello Dear, Take my great respect at first. I would like to help you in your challenging project. I read it clearly. I believe I have all the skills to do it.I have previous experience on similar task. I believe I can Περισσότερα

$66 USD σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.0
TTSL

Greetings! Dear sir, we have a few very gods sources and databases with us to collect the direct contact details of key officials and decision makers as you required. We can mine restaurant name, food item, food topp Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.1
sksameer

I have an experience by automation in web scraping, can you please share more details so I can prepare for a sample. Thanks & Best Regards.

$70 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
3.7