Κλειστό

Data Entry Operator

38 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $423 για αυτή τη δουλειά

mindware97

Hi there I am very much excited to take this work. I can do this easily. This project is a great fit for me as I have done many similar projects. I am a freelancer with many years of experience in freelancing. I Περισσότερα

$555 SGD σε 15 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.5
einot

I am an experienced freelance worker with a variety of excellent skills including typing (70 w p m) and data entry (Excel) I have a wide field of interest. Dedicated, eager, fast, and thorough I am ready to assist yo Περισσότερα

$250 SGD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
espsofttech

Hello, Hope you are doing well. I can do this work as i have more than 3 year experience in excel spreadsheet and copy typing. So i can deliver any type of excel work. i have expereinced team ,who able to do this wo Περισσότερα

$555 SGD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
AmyJoseph

Hi, I am an excellent data entry clerk and researcher. I always seek to deliver quality work on time. Your project is not done until you are fully satisfied with my work hence the 100% customer satisfaction. Feel fre Περισσότερα

$333 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$388 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
khusirammahato

A proposal has not yet been provided

$616 SGD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 SGD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shani45

A proposal has not yet been provided

$555 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
navinjr1597

Hello, i can do this job within the specified time. Data Entry work can be done by me very fast. I have a good typing speed. Thank you!!!!!!

$311 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
codycoke

Hi there, I have seen the requirements for this job and would love to let you know that I have a lot of experience when it comes to this type of work I have over 2 years of experience doing jobs like these, which makes Περισσότερα

$555 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aaahlexander

Hi! I’ve seen your ad here in freelancer in which you are looking for some help for data entry and I’ve placed my bid here in an average rate because I know this will be beneficial to both parties. I’ve done numerous a Περισσότερα

$250 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vme57d08a4746b6b

My strengths are: punctuality, speed and determination. I look forward to receiving your message! Relevant Skills and Experience I am bachelor of business administration and have four years of experience.

$555 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$277 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shahinresma

Hi I am a data entry operator. you can hire me because I can do your project. So, you should hire me for doing this project in a short time.

$555 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$433 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
biancazaharia

A proposal has not yet been provided

$288 SGD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
Rohan2121

Dear Sir, Cordially thanked to you. I would like to your task wise and precisely. As i have an experience in this filed for more than 4 years. I think I am fit for your job. Thanking You. Rohan Ahmed

$555 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$388 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
marniefelabado

I specialized in delivering quality services to the customers everyday and meet strict deadlines of reports to the management. I also have extensive experience in marketing, advertising and business management as part Περισσότερα

$555 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0