Κλειστό

Data Crawl and Parse

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €145 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Hello, i have read your project details and i can help you with 100% quality and your satisfaction. I have delivered more than 400 project with client satisfaction. Please see my profile . I have more than 5 years o Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(294 Αξιολογήσεις)
7.7
€166 EUR σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.5
sunmoon25

Hello I can provide you accurate and verified contact information of European Union Countries Computer Science and IT professor's. I have done many list building, leads, research, database building and data collecti Περισσότερα

€300 EUR σε 7 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.5
sonarkaushik

I am vrry able to give this universities professor's records flawlessly as per your requirement. looking forward regards

€156 EUR σε 3 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.3
kahilH

Hello i am so highly skilled python developer with good qkills in web crawling and automation . i have already done like this before for facebook instagram and others . i invite you to discuss more over chat for more d Περισσότερα

€111 EUR σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.2
stead121

Dear hiring employer I read your project description and understood fully what you want I am very interested in your scraping project. As you could see in my reviews, I am professional web scrapper with enough exper Περισσότερα

€128 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.9
istiyaqueahmed

Hello sir, I'm Professional Web Scraper. I will provide you 1000 records Budget $100 . sample task [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL]

€100 EUR σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
4.8
BaNgan

Hi, I need more info about how to collect data from the target sites. Where should I need to put the collected data, I guess it's excel? DO you have the excel template yet? Thanks, I would like to do a trail Ngan Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
lovethomas1026

Thanks for your post. I have read your project description and I can do what exactly you want. I have rich experienced in web scraping. Please check my profile. If you choose me, I will satisfy you with good result Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
wonwon424

Hi, employer. I am a webscrapping expert. please see my profile I've read your requirements and I think I can do it. I have been working for 6+ years on this kind of job. I have many previous works in this field a Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.8
xiongjiezhao222

Hi, My name is Xiong Jie Zhao. live in China. I am a newbie in this freelancer, but I have a lot of experiences with web development for 8 years. So i am good at web data scraping, please check my previous projects. Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
ExcellentJobs

Hello, I am an expert data miner and can possibly help you with this project. I'd be better able to understand your requirements, if you could share: 1. What information are you seeking? (For example, contact info Περισσότερα

€170 EUR σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
€166 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nadimpallitejas5

I will complete my work with my full efforts

€155 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ravignesh

I have an experience in Crawling

€155 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
OmaJames

Hi I am python developer and i know different methods of web scrapping, i can do it for you in one day. tnx

€55 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
apriedesagun

Hello! After reviewing your job description, it is clear that you’re looking for a candidate that is extremely familiar with the responsibilities associated with the role, and can perform them confidently. Given t Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€111 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jyotsna2018

i am computer science graduate and i have similar work experience in another firm however as freelancer it will be my first assignment but surly i will be able meet requirement. thanks

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0