Κλειστό

Customer Service

The name of the Company is Digital Management, LLC . headquartered in Bethesda, MD, But we have locations in many countries, I believe you are well set & eligible to hear and know more about the opening positions Just follow the briefing. You can ask questions when i am through. Let me know when you have finished reading and understand every line ..You are to respond back with an ''DONE'' ..I advise you read with care.

Attracts potential customers by answering product and service questions; suggesting information about other products and services. Opens customer accounts by recording account information. Maintains customer records by updating account information.

Ικανότητες: Κέντρο Τηλεφωνικών Κλήσεων, Εξυπηρέτηση Πελατών, Εισαγωγή Δεδομένων

Περισσότερα: reading next line txt file, answering service polish customers, perl reading file line line ignoring certain word, customer service skills, customer service examples, what is customer service to you, customer service resume, importance of customer service, types of customer service, good customer service, customer service tips, drawing reading broken line continuous line graph, customer table minimum customers, record gain information service provided customers, data entry customer service job in reading rg6, usefullness for customer get the product by description, describe the product service you intend to offer for business plan geyser, finding work in the proof reading from home, find the equation of a line given two points, how to find the equation of a line segment

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17967018

31 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $21/ώρα για αυτή τη δουλειά

krishnaagr89

Hi,I have read your requirements of Customer Service and I’m pretty confident that I will be able to get your work done within the given time your requirements conclude.I am very keen to discuss further. You can reach Περισσότερα

$21 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
Veneswori

DONE Hi I saw you are a big brand company and I feel this is a long term big project that I would like to be a part of it. I am sure that I will be able to partner with you with my skill of calling which I have Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
pledres

Hello! Good day! I have carefully read your post and I am an experienced Virtual Assistant. In the past I have managed atleast 4 different Facebook Page accounts, 3 Instagram Accounts, 2 Twitter Accounts and 1 Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.6
MozWebMedia

Hi I would like to do this, please chat with me and we can discuss further. sjhbwjkhbvkjhbjkhdbkjhdbsvkjhdsbvjhsdb

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sidharthakar

Hello. We are currently working with various e-commerce companies for their cataloguing, stock maintain. I read your proposal and understood. DONE.

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smartdost4

Hi, Hope you are doing great. I have done the very same project for many US companies. I will give you my best effort along with good results. I hope to talk to you soon. Omer

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arunprashad1981

DONE I have a strong 10 member team and an office setup with systems and High speed internet. My team is strong in customer service / Tech support and Sales. We have already worked for a UK company for 2 years Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
b24hukare

I am interested to work with you,give me a chance,i will give you best service Relevant Skills and Experience Data entry ,marketing,accounting,

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Cleomenza

My 10 years experience in customer service makes me the perfect candidate for this job. I'm very passionate about customer satisfaction. First time resolution is very important to me. I always ensure that I complete my Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
npathak1

"DONE".

$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jjwill48418

I have 30 years of customer service, data entry, Microsoft Office, and software experience. I am confident of my skills and how they would fit your needs. I am available for as many hours as you need on your schedule. Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$20 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sadatshaibu6

You will never have to tell me what to do twice, I'm easy to instruct and correc and loyal as well. Thank you

$16 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Stelle21

Dear Mr/Ms: I'm writing to express my interest in the recently advertised Virtual Assistant role. I believe I could bring valuable skills and experience to your company that would make me an ideal fit for this positio Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0