Κλειστό

copy website

113 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $110 γι' αυτή τη δουλειά

mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Web Scrapping expert. I checked and understood your requirements. Relevant Skills and Experience Data Entry Proposed Milestones $100 USD - 1 If you have question Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
7.3
KulfiSoftwares

ZERO ERROR GUARANTEED!! Please read my 220+ reviews. Based in Nepal we provide quality work, and 100% satisfaction guarantee..We are not satisfied with the work until you are. contact me immediately. Stay tuned, I'm Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.9
Shah101

copy website products into excel file Relevant Skills and Experience Excel Proposed Milestones $40 USD - final Please provide more details.

$40 USD σε 2 μέρες
(303 Αξιολογήσεις)
6.6
saqibmunir55

ok i need login details of both the site to to transfer data from one site to other Relevant Skills and Experience ok i need login details of both the site to to transfer data from one site to other Proposed Mileston Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
6.7
diamond247

I have gone through the project details, and understand what you are trying to achieve. We have completed a number of similar projects to yours. And we are experienced critical data research. Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
7.0
sohandas

hi,i am expert in this field, you can check my previous work and portfolio.I am ready to give you a sample work to ensure that i can do your [url removed, login to view] to work up to 12 hr/day Relevant Skills and Experience I'm expe Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.2
Nitu1988

Hello sir, I am interested the data entry job you posted. I have experience almost all kind of data entry work. So data entry is quite easy for me to do. Relevant Skills and Experience I do all of my work with great s Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.0
bilalmaher053

hi, i am available right now to can copy website products into excel file for new website, can we discus more in PM? Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$30 USD σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.1
$40 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.4
$100 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.2
$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
adilsyed123

Hey, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. Relevant Skills and Experience Data Entry Proposed Milestones $30 USD - advvv I can do trial work before hire me sir , will Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.1
istiyaqueahmed

I can do this. Relevant Skills and Experience data entry Proposed Milestones $60 USD - all task

$60 USD σε 2 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.1
Risalat1

Ready to work with you, could you please send me some more details about your project so we will estimate it accordingly.... Relevant Skills and Experience Ready to work with you, could you please send me some more de Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
purnimasandamali

I feel that I am a suitable match for the job as I have experience of several jobs. I can complete a heavy workload. Relevant Skills and Experience I am an expert of Ms- Word, Ms- excel, Ms- Access, Ms- Power point an Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
anupambiswas365

I am quite expert at this.I have done many data entry projects with positive feedback from the [url removed, login to view] let me do [url removed, login to view] you dont like the task somehow,I will further edit it if needed.

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
parth1330

I am a professional typist. I am having a typing speed of 45-50 words per minute with perfect spelling. I am having experience of data entry of 3 years. I can handle this project with much ease. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
nickret16

Hi there, you will need my expertise on this data entry job. I can deliver the job fast and accurate. Please accept my bid. Thank you very much. Relevant Skills and Experience Data entry Proposed Milestones $155 USD Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
Hamidurrahman123

Hi. I saw your project description and I agree to your project. So please text me a few massage then asked me details. Thanks. Relevant Skills and Experience Data Entry Proposed Milestones $155 USD - Project mileston Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.7
vl16vaidya

A proposal has not yet been provided

$166 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5