Κλειστό

SharePoint Developer

78 freelancers are bidding on average $19/hour for this job

meetesh

I’ve carefully gone through your job posting . I’m an experienced SharePoint & Office 365 Developer, I think I’d be a great fit for your project. I have been working SharePoint since SharePoint 2003 to SharePoint 20 Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(147 Αξιολογήσεις)
8.7
qualifiedcoders

Hi, Good day! We have gone through your post and would like to discuss further as we have we have Sharepoint experts in our company who have extensive experience in developing Web, Desktop & Mobile Applications a Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(84 Αξιολογήσεις)
8.0
hopeparag8505

I am Microsoft certified professional. Having experience of more than 7years in SharePoint. Having experience in custom development branding, webparts, workflow, infopath, nintex, sharepoint apps etc. Please have Περισσότερα

$19 USD / ώρα
(38 Αξιολογήσεις)
6.7
atech0

Hello, Yes, I would be the best candidate for this project as its being 10 years I am working in .Net technology with hands on experience in sharepoint. You can check my past work history & reviews, I am from o Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(25 Αξιολογήσεις)
6.5
rkatoch

**PROFESSIONAL WEB DEVELOPER HAVING 12+ YEARS EXPERIENCE** // Specialized in ASP.NET,C#, MVC,SQL,WCF//*** Hello Sir, Warmest Greetings!! Over the last 12 years, I’m developing the websites and web apps of vario Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
6.5
$22 USD / ώρα
(58 Αξιολογήσεις)
6.3
PSSPL2000

Hi Munur, Greetings! We are extremely interested to work with you for your different SharePoint opportunities. OUR APPROACH: 1. One single point of contact for all interactions 2. Communication via GIT, Bitb Περισσότερα

$27 USD / ώρα
(27 Αξιολογήσεις)
6.2
itpathsolutions

Hello, I am Microsoft Certified developer with more than 8 years of IT industry experience and worked on different kind of projects from different geography. I have strong experience in developing Software applic Περισσότερα

$21 USD / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
6.0
webbookstudio

Hello, my name is Michael. I represent Ukrainian based IT-company Webbook Inc that provides services in the IT-sphere for international business. We were carefully reviewing the requirements of the job description, so Περισσότερα

$17 USD / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
6.0
es1496

Hi, Greetings ! This is Kumar from India, having 12 years of SharePoint development experience. I have vast expertise in designing SharePoint UI, master pages, page layouts using CSS, JavaScript, JQuery, REST API, Sh Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(38 Αξιολογήσεις)
6.0
DigitalInfoBytes

Hello I understand that you are looking for SharePoint developer to work on your existing and new projects. We would like to do this job because we have experience in SharePoint and office 365. Please note that we Περισσότερα

$22 USD / ώρα
(38 Αξιολογήσεις)
6.3
$22 USD / ώρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.7
GMWinfotech

Hello, I am the right fit for your job as I am a CERTIFIED SharePoint developer having more than 10 yrs of experience and upto date with all industry's current programs and have utmost confident that you will be pl Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
5.6
ashutoshawasthi

Hello, Greetings ! I have worked on multiple Office 365 app, web part and branding customization project that you are asking for and I am confident, I can achieve the results that you are asking for and I can com Περισσότερα

$18 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
5.7
Infowaze21

Hello Employer, I've read the description, I can work on hourly rates 8hr per day. I'm sure I can do this. I'm a full stack developer with experience of more than 5 years in software and web development. Plea Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.9
basmafares

Good Day ,, i am available,Please check my profile "https://www.freelancer.com/u/basmafares.html#/reviews" Let me offer you to pay me after your work done only if you are satisfied. Lets discuss more Technical skills Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.6
tomaszszulc

Hello, Thank you for the opportunity to submit my proposal for your "SharePoint" project. I've got more than 15 years of IT experience and more than 8 years of Sharepoint experience. My experience is confirmed by foll Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(24 Αξιολογήσεις)
5.5
tudiptechnology

Hi, Hope you are doing fine, Let me keep this really short as I am sure you would be swamped with the proposals. We have proven track record of delivering C#/.Net web applications with AngularJS front end. Περισσότερα

$20 USD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
5.3
seefattechnologi

Hey!! I am writing to express my interest in SharePoint Developer for your organization as mentioned in job description. I have 5 Years experience in analysis and development of client/server, windows and web app Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
5.3
JoomlaVogue

Graphics design: [login to view URL]

$16 USD / ώρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.8