Ολοκληρωμένο

HTML Form Builder

I need to create a dynamic HTML5 form builder with tool box for at least three component (Button , Text , Image).

Single html page, to publish multiple pages.

Ικανότητες: CSS, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype

Περισσότερα: form builder, multiple html5 image, single page html5, html5 form builder, text image html, html5 css text, create button dynamic, text image component, form html form builder, html css text image, dynamic html5, create form builder, form builder html, html5 builder, html5 form multiple button, html5 image text, html add header image page, dynamic css box, create ms access form produce html page, create html page image

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Beirut, Lebanon

Ταυτότητα Εργασίας: #7457543

Ανατέθηκε στον:

khatri369

Hello, i am a web designer and developer (asp.net with C#) from india and i want to work on a large scale as well working with you so give me a chance to prove myself and my work i assure that you will not be disa Περισσότερα

$333 USD σε 12 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $503 για αυτή τη δουλειά

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience in handling /HTML5/PHP/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/Angular.js/node.js CSS3/Java/Python/Django/Javascript/MySQL/iOS/Android K Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
7.0
sunsoftpro

Hi Employer, I have read your description and been interested in your project. Let me help you develop your HTML form builder. I'm ready to discuss and start to work on it now ======================================= Περισσότερα

$631 USD σε 20 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.7
einstech

Dear Client, I can do this for you. I find it feasible I would like to discuss further. I'm also sharing my past work links for your reference. You may check my success ratio, Feedback & Reviews for your reference. Περισσότερα

$526 USD σε 15 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
jfreak53

Good day and thank you for reading my proposal. Microtronix has been in business now for 12 years and has 200 customers in 12 countries of the world. We also have offices in the USA and Guatemala, C.A. We work primaril Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.9
waqasdeveloperz

Relevant Experience and Qualifications: Hello Sir I am happy to find your project. I have read your brief seriously. I want to work with you. I am an excellent developer and designer. Please look my profiles. Since Περισσότερα

$333 USD σε 6 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.5
chandankandar007

i ve read your requirements, don't worry we are very professional and your work will be done very professionally, you will be getting all the securities. if you have any doubt then just have a look at my portfolio. Περισσότερα

$500 USD σε 12 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.2
sutapatiwari86

We are ready to work on this project and can start [login to view URL] have gone through your requirement and can finish it within time frame. As proof of our expertise, we present here a brief list of sites that have be Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
riteshkumar1989

Hi, I have been working on HTML/Javascript/Jquery/PHp for 4+ years. I have worked on multiple projects and have done similar work like yours. Let me know you want HTML5 builder developed totally using javascript/jqu Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.2
subratawsk

Hi There, Hope you are doing well. Thanks for the requirement. We have gone through your description and we are confident to deliver you best solution. Your Goal of the project and your requirement is very clear t Περισσότερα

$700 USD σε 18 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.5
sridharbarik007

I am enthusiastic & energetic person.I am a web designer & developer specializing in Responsive Design, front-end, back-end development, Blog/CMS implementation. I have a very good team web designing & web development. Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
pspwebsolutions

Hello Sir, Could you please give us the tool parameters info also? When you will publish the form then form will display on the website publicly right? Do you want to store the data in mysql database and send Περισσότερα

$722 USD σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
kapil1234567

I am professional senior web developer working on web development projects . I am a professional in developing all kinds of sites including E-commerce sites. I have worked also on Bitcoins using Blockchain for payments Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.5
devaniumesh

"Ready to Start work right now". you would love to work with professional who believe in long term relationships.

$722 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
simusek

Hello, Very interesting task. 1) Do you want export builder forms to files or json ? 2) Amount of pages will be dynamic ? I think it will be best solution to create this in MVC pattern (Backbone.js library) It Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
plestarbdm

Hi There,Great Day!!! :) We could absolutely help you with your requirement. We assure you that we will be honest, available and reliable to provide you the best end result on time within your budget. Please vis Περισσότερα

$722 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
technotrom

We will do this easy with anguarJS. You will be more than satisfied. We are a company developing Embedded web applications, in that sense we are more than qualified to deliver top performance product to our clients. Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kamalkhetri17

Hi, I am a very passionate web / graphic designer. Delivering high quality creative services for over 8 years. I really enjoy making original designs for my customers. I always try to do my best to impress my clients, Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SaherW

I'm a starter and looking for building and gaining some good reputation....so i'll be up to the task no matter what.

$255 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sharipov

Предложение еще не подано

$444 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0