Κλειστό

media queries in css

12 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο ₹228/ώρα για αυτή τη δουλειά

fenilrana129

Hello I am an experienced web designer with over 3+ years of experience I have already designed/developed many websites in my past with RESPONSIVE & PROFESSIONAL UX/UI design. Skills 1) Bootstrap + media query 2) C Περισσότερα

₹250 INR / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
kaleem321

Hello, I read your project in complete detail very carefully. And after reading your project details I believe I'm suitable for this project. I am a Professional developer/designer and working as a developer/designer Περισσότερα

₹100 INR / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
Dippe

Hello sir, What I can provide for you is not only to help you and fix the media queries, but also write a document or make a private video, or even having a private call, to teach you about using media queries.

₹170 INR / ώρα
(1 Κριτική)
1.0
AhsanAhmedChisht

Portfolio / Sample Links [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] I Περισσότερα

₹166 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lovelydiva314

Hello, I read your detail. I think this ones for me. I am confident to satisfy you. I' m senior web developer for 7+ years and have rich experience in PHP Framework( CodeIgniter, Laravel, WordPress, OpenCart, CakePHP) Περισσότερα

₹400 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
eslamshoaib02

Hi, I am front end developer I'll finish the project in a short time and with high quality and clean code

₹250 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹277 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jamesndara

Dear sir/madam I read your project in complete detail very carefully. And after reading your project details I believe I'm suitable for this project. I have vast experience in CSS, HTML, JAVASCRIPT, AND PHP, I am a Περισσότερα

₹170 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GVictorSousa

Hi what would you like? What can I help you friend, give me all the details in the chat, I am very honest and very dedicated to my every [login to view URL] in:HTML5 css3 and a bit of and JavaScript.

₹100 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Intel1994

Hello,sir. I can do your project with high quality.Super-quality & Super-reliable service is promised to you. HTML/CSS: I mastered in these skills,also I have much experience in web developing,django ,wordpress,html/cs Περισσότερα

₹500 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohammedahmed257

Hello sir, I have read the job description and I can do the job. I hope we contact for more details.

₹100 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tra596a3e3072e1a

Hey sir, I am looking forward to work with you . I work with similar project earlier . I can also work with database and backend works . -----------

₹250 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0