Κλειστό

Business idea or new or old invention that I can patent

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1019 για αυτή τη δουλειά

assignmentstore

Hey, I can help you in writing content as I have an experience of 5 years in writing and have written several articles, blog posts and web content so I'm the best person you can choose for this task. Moreover, my im Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
plane4you

hello I can turn into a business. Ex. wooden bow ties was a reinvention that has a design patent by the creators or a simple new way to do something that can be sold online. Ex. shampoo that is a powder.

$250 CAD σε 4 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.6
skinnudity

Hi, we would love to work on your project. Please note that we can provide quality work, in a given time frame, very efficiently and effectively. We’re full of great ideas, which can turn into great and global busi Περισσότερα

$444 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
virtueconsulting

Hi there, Hope you must be doing wonderfully. Quick Question regarding your project: if you can discuss with me than it will become better for me to understand your interest and than I can share a couple of business Περισσότερα

$250 CAD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
deaakk

Hello katplaysRBLX, I'm interested in your project and looking forward to helping you achieve it greatly, please look at my portfolio and send me a message to show you more samples and to discuss more about the projec Περισσότερα

$600 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CRBW

i can do a idea that I can turn into a business. Ex. wooden bow ties was a reinvention that has a design patent by the creators or a simple new way to do something that can be sold online. Ex. shampoo that is a powder.

$250 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
YOLFRY

Hello, I hope you have a good day, I make my application for your task considering that my skills in data analysis, business management, market research, project management, Microsoft Office Professional, can be usefu Περισσότερα

$5555 CAD σε 90 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Profgeek

Dear Customer, I am glad that i bumped into your bid. I have a collection of business ideas and projects i have been working on with different people on entrepreneurship and innovative ideas. I am confident you will l Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0