Κλειστό

Business idea or new or old invention that I can patent

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $934 για αυτή τη δουλειά

assignmentstore

Hey, I can help you in writing content as I have an experience of 5 years in writing and have written several articles, blog posts and web content so I'm the best person you can choose for this task. Moreover, my im Περισσότερα

$555 CAD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
plane4you

hello I can turn into a business. Ex. wooden bow ties was a reinvention that has a design patent by the creators or a simple new way to do something that can be sold online. Ex. shampoo that is a powder.

$250 CAD σε 4 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.5
skinnudity

Hi, we would love to work on your project. Please note that we can provide quality work, in a given time frame, very efficiently and effectively. We’re full of great ideas, which can turn into great and global busi Περισσότερα

$444 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
virtueconsulting

Hi there, Hope you must be doing wonderfully. Quick Question regarding your project: if you can discuss with me than it will become better for me to understand your interest and than I can share a couple of business Περισσότερα

$250 CAD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
deaakk

Hello katplaysRBLX, I'm interested in your project and looking forward to helping you achieve it greatly, please look at my portfolio and send me a message to show you more samples and to discuss more about the projec Περισσότερα

$600 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CRBW

i can do a idea that I can turn into a business. Ex. wooden bow ties was a reinvention that has a design patent by the creators or a simple new way to do something that can be sold online. Ex. shampoo that is a powder.

$250 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
YOLFRY

Hello, I hope you have a good day, I make my application for your task considering that my skills in data analysis, business management, market research, project management, Microsoft Office Professional, can be usefu Περισσότερα

$5555 CAD σε 90 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Profgeek

Dear Customer, I am glad that i bumped into your bid. I have a collection of business ideas and projects i have been working on with different people on entrepreneurship and innovative ideas. I am confident you will l Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JKF22

Hi I'm Jarrod, you can presently find me featured in over 400 major articles (from VICE, GQ, Esquire, Elle, Playboy, Business Insider etc etc) in around 7 languages, for my 'contentious' company. And unfortunately Περισσότερα

$255 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0