Κλειστό

Require a Qt GUI Programmer

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹10080 για αυτή τη δουλειά

Lightcanon

Hello, I am Qt expert with +5 years of experience in both Qt/C++ and PyQt5. I have worked on many product applications in Qt (Example: GUI for a 3D scanner system). May we discuss more about you projects and their arch Περισσότερα

₹12500 INR σε 7 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.9
erndsglts

Having 9 years of experience in Qt, C++,PyQt5,PySide2 and SQL on linux, windows, mac and arm boards. we can discuss more information in chat.

₹10000 INR σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.0
juliotrasferetti

Greetings! I'm Julio Trasferetti, experienced Programmer and Computer Scientist. My past work experience includes more than 10 years with C/C++/Python programming with Qt. Although there isn't much info about the proj Περισσότερα

₹10000 INR σε 5 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.7
nikhilb3380

please discuss .........................................................................................................................................................

₹7000 INR σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
kaciminabil

Hello I m a software engineer. I work on Qt/C++ for more than 40h/week. I am specialized in Qt/C++ desktop applications using MySql or Sqlite databases.

₹7000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
casuallystone

Hello! I have 7 years of working experience,so I am good at c/c++ If you hire me, you will get the wonderful results you want. Thanks. Best regards.

₹7000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sapthashri

Got good hands on experience in creating GUI using QT/c++. please get in touch. Regards, Sapthashri Technologies

₹15000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nilusingh3006

Hi, I have rich 7+ years of experience in qt programming with c/c++. I would like to know more about your requirements, please messge me. Time and price is negotiable based on requirements. Thank you

₹11111 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
2.7
smitakolekar

Hi, I am experienced software developer expertise in C++,Python,Qt,PyQt. Have done many projects in Designing and development in C++ and pytjon. I would like to discuss more about the project. Looking forward to hearin Περισσότερα

₹11111 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0