Κλειστό

Real-time tracking of micro-sized shapes (circular and rectangular particles) with variant background

Hi,

What's been done already:

I already have working code of real-time detection and tracking of circular particles (100 µm in diameter) without complex background. This code also works with slight background but not with varying background. Until now I have file/stream/camera video interfacing for real time using opencv vs2015 c++. In short, I have working code, GUI to control camera

What's required:

Improve the existing code for 'Real-time tracking of circular particles with variant background' and once it works then it should also track rectangular shapes. All shapes have size in range of 20 to 100 µm.

Important: It should be able to track shapes in different backgrounds. Full code is already working but needs some improvements regarding background subtraction

I have uploaded 3 videos of particle with and without background

One video is without background (input_100µm), output of this video using available code is (output_100µm). Third video is with background but the code doesn't work on this video and I need to track shape this shape with background and background can also be varying.

Ικανότητες: Προγραμματισμός C++, Image Processing, Απεικόνιση

Περισσότερα: real time tracking java phone, mobile phone online gps real time tracking free, real time tracking free software, real time tracking lenovo gps, gps real time tracking code examples, gps real time tracking build, windows mobile real time tracking, gps real time tracking nokia, google maps gps real time tracking api, gps real time tracking software linux, real time tracking java, java real time tracking, joomla application gps real time tracking, real time tracking applications dotnet google maps, silverlight real time tracking

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Dresden, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #17189973

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $219 για αυτή τη δουλειά

newstar85

Hello I have seen your project before. If you provided the previous source code, I will improve it for complex background. And you have to provide the several video files. Best regards

$250 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.4
liangjongai

Hi! I'm interesting your project very well. I am a full time devloper. I am mastering c++ and I'm a good Mathematician. And also I have many experience and good skill about image processing algorithm development. Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.8
dinhfreedom

Dear sir. Your project attracted my attention at first glance, because I've really rich experience in Object Tracking Programming. I'm really confident about your project, and very eager to join your project. If we Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.0
belgasoft

Hi, I am expert in Signal/image processing, machine learning, pattern recognition and computer vision. Ph.D. University of Antwerpen, Belgium MS (EE) University of Southern California, Los Angeles, USA I can do t Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.3
$155 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.6
williams115

-Professional Machine Learning, C++/C, image processing & Object tracking expert ! Best Result in Time!-- Hello sir. I've really rich experience for your project, so your project is very interesting to me. I'm reall Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
anmol2701

Hi, Thanks for sharing the details May I have the opportunity to work on this application or project I an expert into C++ programming and accomplished good number of projects using OpenCV Welcome to have an inter Περισσότερα

$555 USD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
ltiosk

Dear Sir! I think I'm a great fit for this project because I have an interest in your project and can deliver on time, according to your specification. I'm a senior programmer on computer vision and machine learning Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.2
$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.8
engineer131

Hello, I am interesting in your project. I have checked your attached video files. I think I can handle your project. I hope future working with you. Thanks.

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vku5a42974aa55bd

It is very simple with HOG Descriptor and SVM . It is also little efficient in realtime in comparison with CNN . Just by training the Shapes with best accuracy will do the Job and I'm Sure I will do it !!! Have a Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kujin2018

Hello Thanks for your reading my proposal. I 've read your project description carefully. So i am interesting in your project. I have many and rich experiences with OpenCV, Image processing . Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0