Ολοκληρωμένο

5 hours of VS C++ Help Needed #8

Ανατέθηκε στον:

$50 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.2

3 freelancers are bidding on average $30 for this job

vano101

Hello. I have installed every version of Visual Studio on my machine, excepting VS2015. Also, I have much experience with C++

$10 USD σε 1 μέρα
(759 Αξιολογήσεις)
7.0
DemonDeveloper

We are team of excellent developers. We have 2 year experience related to your project field. We can do your project and solve your all problems according to your requirements. We have read your description for project Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3