Κλειστό

Convert old C code into C# - involves sockets

A project to convert around 500 lines of C code to C#, which communicates to a very old PC through a spider terminal server. Sockets involved. Originally written in around 2003, so it's old school. Requirement is to rewrite in C# and assist in testing feedback. I have attached the original code.

Ικανότητες: Προγραμματισμός C++, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Επεξεργαστή αρχιτεκτονικής x86/x64

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Paisley, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #32693520

45 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £1089 για αυτή τη δουλειά

(2315 Αξιολογήσεις)
8.3
liveexperts123

Hi there,I'm biddin on your project "Convert old C code into C# - involves sockets" I have read your project description and i'm an expert in C programming and machine learning therefore i can do this project for you p Περισσότερα

£1500 GBP σε 4 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
7.9
XeeChaun

hi. I have 8+ years of experience in C# development. I have worked a lot with Sockets. I can build this solution for you. let's discuss further and do it...

£750 GBP σε 10 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
7.6
(100 Αξιολογήσεις)
6.8
(47 Αξιολογήσεις)
6.5
apgrl123

I CAN COMPLETE YOUR PROJECT EASILY Hello, I am programmer with enough experiences on C/C++, C#/.NET for 13 years. C/C++, C#/.NET is nice programming language and I am majoring on it for long years so I have confident t Περισσότερα

£800 GBP σε 7 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.2
Armmasud

My carrier starts as an Electrical Engineer I developed an intuitive feeling about C# programming. I can write clean validated C code into C# code and make a device-supported code block file. I am an expert on "C++, Περισσότερα

£750 GBP σε 4 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.1
(28 Αξιολογήσεις)
5.9
medbrah219

Hi, I'm an experienced C/C# programmer, I've implemented a wide variety of software including communication tools. With my experience, I can assure you a clean, efficient and well-documented C# implementation. Contact Περισσότερα

£750 GBP σε 5 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.9
harune

Dear Concern, I am a Full Stack Developer, I have developed small, medium and enterprise level solutions over the years which included complex solutions (ERP, Accounting System, Payroll, CRM, HRMS, Tax e-Filing Syste Περισσότερα

£1125 GBP σε 7 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.9
WOFZahid

Hello, I can convert your C code to C# code. I have used WebSockets and TCPClient in C#. I am downloading the code to have a look. Let's discuss in details via chat. I have extensive experience of C# and Sockets. Loo Περισσότερα

£750 GBP σε 7 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.3
hnutweblera

Hello there. Thank you for posting this project, and I'm very happy to bid your project. I have been working with C/C++/C# programming over 5 years and I can convert c code to c# code. I am working with integrity and h Περισσότερα

£1000 GBP σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.4
vovakovalkov80

Hi, I am interested in your offer as a developer with 10 years of experience. I wanna do my best for you with my experience and diligent efforts. For a cheap price, you'll get more than you want in a short period of Περισσότερα

£1250 GBP σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.0
TheLKteam

Dear Prospective Client, I've been developing advanced algorithms using c and c# for several years and would like to work on your project. I assure you that you will be impressed by the quality of my work as did eve Περισσότερα

£1125 GBP σε 17 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
(8 Αξιολογήσεις)
5.1
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
denalekskhua

Dear Hiring Manager, Greetings from Denys ,hope your day is going well and all is good with you. We would like to discuss the project in details before confirming the bid, so kindly let me know when you are available.

£1125 GBP σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
mihhailovajulia5

Hello. I have read your description very carefully and I can complete it perfectly in short time. I am confident in my skills and always value for client's trust. So I have rich experience in these fields. I can use th Περισσότερα

£750 GBP σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.6
mlobovic

Hi Nice to meet you. I have read your job carefully and I'm very confident about your job. As a talented application developer, I have much experience with C# and C for more than 10+ years. If you give me a chance to c Περισσότερα

£1125 GBP σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.8
Matveytrofa

How are you! I am interested in your project and it's my top skill. I 've already decided to do this task, so you do better consult me. If you do good use of this chance, you will have perfect project and your own new Περισσότερα

£1000 GBP σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3