Κλειστό

Convert C/C++ code to run on GPU mutithreaded with OpenCL

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $28 για αυτή τη δουλειά

sebastiance

[check my portfolio about CUDA NVIDIA] Hi, i'm expert API/SDK/C++ Developer, I've experience developing cryptological software using NVIDIA CUDA in C++/Python, also I've experience with Cryptoanalysis, Computer Vision. Περισσότερα

$30 CAD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
neethuvasireddy

Hi I am experienced in parallel programming with cuda on nvidia GeForce GTX gpu. I have experience with opencl and I have written various kernels from c to cuda and opencl. please msg me so that we can discuss about t Περισσότερα

$56 CAD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
gryndanya

I looked at the description, everything is clear, and I have already done this. And I can repeat it. Please don't miss me, and I can help you)

$15 CAD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.9
sharmaalana1

HI I am experienced in Verilog / VHDL Software Architecture CUDA etc I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your reply

$20 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sadiasafrin57

Expert in c programme.i can delivery you your project within a short [login to view URL] me a test . How much I expert in c programming

$20 CAD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0