Ολοκληρωμένο

Write Some Amazon Product Descriptions

Quality article writers are needed in my team

Interested candidates must be very good in written English, be able to deliver their jobs on time and according to budget.

The payment is $2 per 500 words, and ability to deliver at least 1,000 words per day is an added advantage.

If you are not comfortable with the terms, please, don’t apply as only serious candidates would be attended to.

Most of the jobs entail writing product descriptions and so, candidates must have experience in that area.

Payments are made per article or according to the batches of articles delivered.

Ικανότητες: Copywriting, eBay, Περιγραφή Προϊόντων

Περισσότερα: need 100 people amazon accounts write post, bulk upload product amazon, product amazon using api, product descriptions, product amazon rating php, php feed product amazon, magento upload product amazon, upload multiple product amazon time, create product amazon, yahoo store product amazon, parent children product amazon webstore, add product amazon web service, categories product amazon com sales, upload product amazon, upload picture find product amazon, product amazon asin php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 17 αξιολογήσεις ) Bonny Island, Nigeria

Ταυτότητα Εργασίας: #13397566

Ανατέθηκε στον:

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.1
yehudabendor

Amazon product descriptions need to be eye catching as well as to the point. I can deliver content that can literally make an eskimo want to buy snow. Joking aside, I'm an experienced creative director and content writ Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $21 για αυτή τη δουλειά

$30 USD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
6.0
BestAMZCopy

Hey there fellow AMZ Seller, I have been working with AmazonSellerCentral and product descriptions in particular for some time now. Clients I have written copy for have made great money with what I have done for Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
3.6
SophiaaRoy

Having an experience of more than 6 years in the field of content writing and blogging – I am an ardent writer and am confident to take up your project. Looking forward to being at service. Kind regards

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
getwritertoday

Hi I am a professional content writer having good experience of this field. I can write on various niches. If given a chance i can provide you quality content in given time. Please revert back for further details.

$15 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
reggiepalencia30

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.4
BHARATBEURA

HELLO SIR, I PROVIDE SERVICES ON PRODUCT DESCRIPTION, REVIEWS ETC. I CAN PROVIDE 500-1000 WORD PRODUCT DESCRIPTION ON DAILY BASIS. I AGREE TO YOUR BUDGET FOR 500 WORDS IS $2. AWARD ME THIS PROJECT SO THAT I CAN IMMEDI Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jogjaprima

the articles must be result of experience or riset..so that articles is credible new or information..that is will be doing write some articles

$30 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hossamelsha3er

it's a big chance for me to work with you .. thank you

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pradprad

I use so many different products daily and i used to find out all advantages and limitations easily by using my Innovative knowlegde

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JayBaraniuk

I have experience in the sales industry and marketing your product properly was an every day practice (though, we did it through speech instead of text). My experience with ESL, sales and content management will tie to Περισσότερα

$19 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mishmickey

I am a serious professional writer blessed with exceptional grammar and punctuation skills. My ultimate aim when I undertake any project is client satisfaction. I also have a wealth of experience in content writing and Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JohnSameh0

It's john here, i would like to help you in your project and i agree with your payment terms. Thank you.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jassdeep

My writing skills My communication skills My IT skills My knowledge My Technical skills My Loyality

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0