Κλειστό

Write a report based on dissertation

33 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $121 γι' αυτή τη δουλειά

writingspirit

Hi! I am a talented writer with a lot of experience in academic writing on a variety of topics. I can write up to 2000 words in a few hours and will keep you regularly updated on progress. Please message me to discuss Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(731 Αξιολογήσεις)
7.7
sanaaomrany

Hi; Thank you for this amazed opportunity! I can write reports on dissertations, whether as criticism or summary. With my over ten years in supporting students and business owners, I'm ready to deliver highest quali Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(299 Αξιολογήσεις)
7.0
ARKSolution2015

Dear Hiring Manager, May i have all the details. I’d like to be considered for your writing position.I can provide you best work with desired formatting, table of content, and in any reference style APA, MLA, Ha Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
7.0
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(535 Αξιολογήσεις)
7.2
mahwishnamdar

Hi, I am Mahwish. I can write a report for you based on a dissertation. I will be writing about the research objectives, research questions, a summary of the literature, literature gaps, research design, findings a Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.1
$60 USD σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.7
hrdezigns

Hi, i can write the report based on the given dissertation. I can also provide samples which I have previously done in the same field. Lastly, will work within your budget range and given deadline. (FREE TURNITIN REPOR Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.6
KreativeTeam

I have the required skills and experience in this domain, having 4 years of experience in academic writing.

$155 USD σε 3 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
5.5
OLIVEFER56

Hey, I am an Academic writer, with 2 years of experience. I read your project and I believe I can help you with this task. I have notable experience in writing contents for blogs, essays, thesis, report writing, SEO Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.9
writingstudio22

A proposal has not yet been provided

$99 USD σε 2 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.6
Abbeyenson

Hi. My name's Abbey. I am your best candidate for this job - equipped with the skills, experience, and work ethic to give you a high-quality dissertation-based report within deadline and at less cost. An MBA in mark Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
NikoKoutsorizof

A proposal has not yet been provided

$115 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
lnelson1

I specialize in academic writing/editing and research. I am currently working on an editing project for a medical thesis. I would love to help you with this report.

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.4
deepaulakh

Hi, Trust you are keeping well! I've thoroughly gone through your initial project specification and I'm quite interested in doing this project for you. I can easily work on your project with more and effective Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.5
adityathakur196

Hello I am MBA Graduate with 10+ years of work experience as an academic writer. I have created more than 500 dissertations. I will be able to deliver high-quality work. Thanks Aditya

$30 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
$100 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
goprosol

Hi there, I am an experienced research writer and certified SPSS professional. I am greatly looking forward to a successful collaboration soon. Thanks and regards

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
waelhaiba

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
oswxldp

A proposal has not yet been provided

$110 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
freestavishal

Hey, Understand you writing requirement. i'm believe i'll do it in no time for you as i'm a expert in it from since 2012. I'm doing for many freelancers and now i do it for my self. Relevant Skills and Experience I Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0