Κλειστό

Write a Report

24 freelancers are bidding on average €933 for this job

pavi87june

I am an experienced and a professional research writer with a strong background in research writing. Relevant Skills and Experience Research Writing Report Writing Proposed Milestones €755 EUR - Full completion

€755 EUR σε 10 μέρες
(810 Αξιολογήσεις)
8.0
€750 EUR σε 4 μέρες
(289 Αξιολογήσεις)
7.4
rifamorejo

I did graduation from Middlesex University and worked for five years as a research analyst in different multinational companies. Currently I am doing PhD and providing consulting services to students for academic proje Περισσότερα

€1250 EUR σε 20 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
6.8
€1250 EUR σε 20 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.5
DdHardy

My experience in the industry allows me to produce reports that are accurate, original and of a consistently high quality, using extensive research and references to deliver the outcome you require. Relevant Skills an Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.6
€750 EUR σε 20 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.1
€750 EUR σε 8 μέρες
(236 Αξιολογήσεις)
6.4
chyconsl

Hi, I have gone through the project thoroughly and understood your project requirements. With years of experience and dedicated efforts, I will be glad to offer an outstanding services; if you can be kind enough to sho Περισσότερα

€833 EUR σε 20 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.8
€1027 EUR σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.2
ashley561

Being a teacher, one of my daily occupations is correcting and improving students' written English production. I also write academic research papers for students studying in different universities. Relevant Skills and Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.1
KreativeTeam

I have reviewed your project requirements and I am 100% confident I can do this project perfectly. Relevant Skills and Experience I have the required skills and experience in this domain, having 4 years of experience Περισσότερα

€944 EUR σε 20 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.0
asharfraz

dear sir/madam, i have read and understood your project requirements,i have done masters in computer sciences, besides this, i am a versatile writer who can cover a range of nearly all subjects excluding finance, i hav Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.1
€750 EUR σε 20 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.9
niteshsen

Hello Dear, I am well versed in the Content and Academic Writing. I have unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

€1250 EUR σε 5 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.7
Mathinson

Hello, Writing reports involves rigorous fact checking, reliable research, and an executive execution to guide your audience in a structured way. It enables your readers to find information quicker and easier. I fully Περισσότερα

€750 EUR σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
fastlabindia

One of the tasks that can be done very perfectly by us. We are highly experienced Post Graduate Engineers, Doctors, IT, ITES, Software, Infrastructure Professionals, Web Designers and IT Architects. Relevant Skills an Περισσότερα

€750 EUR σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
rvtechsolution

Hi, I am professional hardworking writer and make sure each and every sentence I write have real quality and unique plagiarism free [login to view URL] passed with - 1. 100% unique original text content - articles/blo Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
morganSMARTjobs

A proposal has not yet been provided

€1250 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjukta8000

Pls give it to me

€844 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
husnainhak101

i can write your report not a problem Relevant Skills and Experience 4 years writing experience Proposed Milestones €1250 EUR - write your report

€1250 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0