Κλειστό

Write my Product Descriptions

churchstreet company just created a clothing line name church street urban clothing; it is basic cally inspired by the youth on the street and a fusion o urban fashion and lifestyle.

Ικανότητες: Δημιουργικό Σχέδιο, Σχεδιασμός Γραφικών, Περιγραφή Προϊόντων

Περισσότερα: descriptions product, good english product write, product write ups, product write marketing, product write sample, technical product write, furniture product write, descriptions product magento, please send descriptions product, product write freelancer, opencart product write review, product write furniture, perfume descriptions product, write code basic, software product write specifications, black jack write visual basic, write visual basic outlook macro, write visual basic mysql arabic, product write

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Nigeria

Ταυτότητα Εργασίας: #13137190

30 freelancers are bidding on average $181 for this job

zenevatech

Hello, Many thanks for spending your valuable time to review my bid . I am very interested in your project and I will be happy to assist you. I can make different designs for you with unlimited revisions and 100% Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
5.9
alif8

Hi, Greetings! WEB LICENCE is pleased to submit a proposal for an PARAGRAPH. As you have mentioned in the description, you need us to Write Some paragraph . We are a professional content writing company and can wri Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.7
kawalecove

Hello, We Believe in Quality and Delivering a Quality Product Thanks for your post on freelancer! Ecove Solutions is a trusted, global provider of digital marketing Services and IT Services; our clients rely us due to Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.5
staghorn7133

Hi there! I am an expert at writing product descriptions, I've written rich and enticing descriptions for different business niches including interior designing, real estate, health care and beauty, etc. I am attaching Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.1
CraigAnt

Hello there, Truth is... Finding the right person to write your product descriptions, can be just as awkward as preparing for a first date. You rarely know what to expect. Believe it or not, even for someone lik Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.8
majx20

Hello, It’s been 8 years of selling ice to the Eskimos when it comes to sales writing/copywriting. We have a vast and multidimensional experience and knowledge of sales writing, copywriting, and seo writing. We have w Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.7
$155 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
vbizsolutionss

Hi, By adding valuable content to the site and information to all your visuals, an expert content writer not just attracts visitors but search engine spiders as well. And therefore content writing plays vital role e Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.4
wordchain3

`GOOD DAY! We fully understand that you’re in need of a dependable freelancer who can write professional, SEO-friendly, and 100% unique product descriptions of fashion items. Wordchain is a reliable team of experi Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
$88 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
Kpareek

Hello, I have 8 years experienced in Articles/Content/copy writing/ product description and assure you the quality work on time as per your requirements. I will provide plagiarised free content with in the deadline Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
ainosoft

Hi, I’m glad to see this project here as it perfectly match with my areas of expertise. So if you need good quality work asap than you can hire me. Now we can move forward to more details. I always do care of requireme Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.1
dotzweb

Hi, Have a nice day. I am Vidya (Business Development Executive) at Dotz Web Technologies. We have experience in blog writing, article writing, content writing, academic writing, technical and non technical writ Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.7
NineCortech

Hello Sir, *****Ready to start work immediately!!! We are a team of experienced content writers willing to build a portfolio on this site. We at 9cortech are updated about the need for content writing and d Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
ujuugwu

I have written project description professionally for years, for everything from pens to wedding dresses. I am passionate about fashion and I don't mind proving my writing skills to you first. Thanks

$200 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
sanjibsahanew

Hi I would like to work for you. I will provide highly credible product description with my senior level experience. You may validate my profile which is also verified in Freelancer with highest trust score 100%. Y Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hamzakhan008

Hey! I’m really interested to work for you. I am a very creative person with lots of experience in creative writings. One of the many reasons you’ll be happy to work with me will be cause of my honesty and hard work. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shidlovskayaanas

I am really good at writing so would like to give it a try in your project. I need to earn some money due to the desire to travel :)

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0