Κλειστό

I would like to hire a Copywriter

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $27 για αυτή τη δουλειά

KreativeTeam

Hi there, I have read your job posting for writing engaging and informative content for Marketing niche. I am an experienced professional from the UK, I can communicate your ultimate goal to your target audience Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(343 Αξιολογήσεις)
7.3
cmayfield005C

Hi, I am a former staff writer for a daily newspaper and have been freelancing for 7 years as a writer and editor. My background in English literature has proven to be a huge asset for corporate clients, who appreciat Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.8
elexon

Dear Employer, You have specified that you need SEO copywriter. I offer well researched, creative and original SEO content that engages your readers. I understand the latest algorithms and how to write content that wi Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.5
mssb23

Hello, I am a dedicated content writer with an experience of more than 3 years. I have written in various genres and I can help you with your website content which will be well-researched and would reach out to the aud Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(77 Αξιολογήσεις)
5.4
zohaab85

Hi, My proposal is related to writing SEO and marketing content. I am an experienced writer and working in this field for the past 7 years. I understand the requirements of your work and can easily assist you in wri Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
HelenALira

Hi Helen here! As an article writer, I posses vast experience providing unique, plagiarism free material. I can offer experience and skills in many areas. I am knowledgeable in writing, marketing and web skills. I c Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.3
moizdzo3l

Hi, My proposal is related to Writing SEO and marketing content on the US market. I am clear about the requirements you mentioned and confident to present you the exceptional write up according to the requirements. Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
mandagroves

Dear Employer You have specified your need for Content targeting US.I provide original, effective and consistent writing that is highly engaging and grammatically accurate. I work hard to enhance your brand and values Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
writerazb

Regards, as per your project brief, I can write informative and engaging SEO optimized content for your blog/website. I have been engaged in content writing work for 3+ years now and thereby, assure you a super quality Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.4
wcjhon18

Hello, I’m the content writer & corporate profile is the area where my muscles are highlighted,especially the "services rendered and the about us ".I don’t write on the site to fly words with the wind but I’m targetin Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
EmbroideryDigit

I have read and understood the details of the project. It's interesting topic and I would love to work on it. I have been writing since last 6 years, i have written lots of content for website, blogs, news paper articl Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
AshutoshPundir24

Some of my clients include HP, Compaq, Amway, Paypal and more, I am sure my skill sets will serve you very well. :) I have more than half a decade worth of copywriting experience. I understand that you need great qu Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
Olachi

Hi I can write great, well-edited, plagiarism free articles which would also be SEO optimised. Kindly get in touch let us discuss details.

$15 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0