Ολοκληρωμένο

Rewrite 9 pages of text to be original and copyscape proof...

Ανατέθηκε στον:

€15 EUR σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.0

52 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €37 για αυτή τη δουλειά

Sadya

Hi, I'm a very talented writer with the all necessary skills to deliver high-quality, informative and well-researched content. Please have a look at my profile https://www.freelancer.com/u/Sadya. Thanks

€29 EUR σε 1 μέρα
(423 Αξιολογήσεις)
7.7
adortalukdar

I am Ador Talukdar, and I am pleased to be able to apply to work on your task. I have over 7 years of experience on Freelancer, and I already have thousands of articles published on Ezine ([login to view URL] Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(542 Αξιολογήσεις)
7.7
elexon

Hi, I deliver grammatically accurate, consistent outcomes for your proofreading needs, ensuring that your voice and style always remain intact. A service you can rely on for speed and quality. I am a native English s Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(234 Αξιολογήσεις)
7.1
wordchain3

Hello there. I represent an experienced content writing team called “WordChain”, and we are excited to deliver high-quality and SEO-friendly rewrite for you. We are interested to rewrite the file you've attached. If Περισσότερα

€8 EUR σε 10 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
7.2
DdHardy

You may be able to benefit from grammatically perfect, effective articles that explain a service or situation to promote your business or project. I have the experience and skills that are needed to create articles tha Περισσότερα

€50 EUR σε 1 μέρα
(133 Αξιολογήσεις)
7.0
plane4you

I can help you with writing Article Rewriting, Copywriting, Ghostwriting. You can contact with me to discuss further details about your project.

€39 EUR σε 2 μέρες
(251 Αξιολογήσεις)
6.9
TranslationLab

Hello. I will edit/rewrite/proofread a thousand-word writing so that it is ready within a day plagiarism free. I also offer services in the areas of detailed descriptions and correction of grammatical errors. Regards

€200 EUR σε 5 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.8
writershelby9

Hi there, I have understood your requirements, but I want to know more. Can we discuss? I’m happy to let you know that I have written 100's of articles, eBooks & special reports within all sorts of SEO and interne Περισσότερα

€24 EUR σε 2 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
7.2
rwilsher

Dear sir, I have the experience and skills that are needed to create articles that will keep the readers’ attention and make them want to learn more about what you offer. Every article that I write is 100% unique be Περισσότερα

€44 EUR σε 3 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.6
voblat

Dear Sir, This is Mark Bishop. I have applied for your project named Rewrite 9 pages of text to be original and copy proofread. In the project description, you have requested to rewrite and proofread. Captivating Περισσότερα

€66 EUR σε 3 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.7
bkabubi

I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACCA finalist

€72 EUR σε 1 μέρα
(242 Αξιολογήσεις)
6.7
alanrichards2

Hi, If you are looking for the highest quality content delivered on time, ever time, then I believe the service I provide is the solution you need. I take great pride in my ability to meet client’s needs for origina Περισσότερα

€77 EUR σε 5 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.2
GaronHelton

Hello, I understand that a copy and paste article may need to undergo several modifications for it to pass copyscape. I will modify, edit proofread and re-write the article to meet the required specifications. I will a Περισσότερα

€40 EUR σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.7
TechnoWritesAcad

Greetings! I'm a highly skilled writer with experience in the business, consulting and management sector. My talent for producing compelling and original creative content is enhanced by years of experience. Περισσότερα

€19 EUR σε 10 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
6.5
MikeD21

"Dear sir/madam , You have just posted a project by requesting to Rewrite 9 pages of text…………………. The reason you are here, I assume, is that you are looking for a writer, a writer who can deliver exactly what you w Περισσότερα

€55 EUR σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.4
Hemi2012

Please refer to a sample edit of the document you attached. ....................................................................................................... At Company X, we offer three levels of SEO. They i Περισσότερα

€55 EUR σε 2 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.9
patwarkhan

I will do the job for you in the minimum of your budget. I will show you my previous work as well, as a Demo. You will get the quality content as the content would be passed through turnitin and grammarly software. Tha Περισσότερα

€15 EUR σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
6.2
ColbySlater

HI, I’m a proofreader with accurate quality checking skills and good grammar. I have many years of experience proofreading books, magazines and newspapers, websites, academic and business materials including checking Περισσότερα

€90 EUR σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.2
janelleanne

Hello sir or madam If you are looking for the highest quality content delivered on time, ever time, then I believe the service I provide is the solution you need. I take great pride in my ability to meet client’s ne Περισσότερα

€66 EUR σε 5 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.2
rohit28lko

Hello Sir! I have reviewed the attachment and can do the job perfectly. I will provide you the copyscape premium results also for your surety of uniqueness. Please knock me for further discussion. Thanks Best R Περισσότερα

€12 EUR σε 1 μέρα
(97 Αξιολογήσεις)
5.9