Ολοκληρωμένο

5 Product descriptions

Ανατέθηκε στον:

kemmydal

Hi I'm bidding regarding the product descriptions.

€29 EUR σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.9

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €44 για αυτή τη δουλειά

rajat07me

Being a platinum level expert [login to view URL] author and with over 7 years of experience in product description writing, I am pretty confident that I can get this job done. I can deliver 5-8 product descriptions pe Περισσότερα

€25 EUR σε 1 μέρα
(744 Αξιολογήσεις)
8.1
cleverpen

Hello there, I am a UK based writer with a flair for writing compelling and engaging texts. Please take a quick glance through my reviews to confirm this. I am available via the messenger should you wish to talk more Περισσότερα

€25 EUR σε 2 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.2
DdHardy

"If your products aren’t accurately described, you won’t be able to sell them. Writing high caliber product descriptions has been one of my greatest strengths throughout my writing career. Regardless of whether you are Περισσότερα

€100 EUR σε 4 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
Hoffman24

"Hi, Product descriptions are important for all businesses. When a lead is looking for a product or service, they need to be able to find clear details that are accurate in their descriptions down to a tee. When you h Περισσότερα

€100 EUR σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.2
mudassariqbal58

Dear hiring manager, Thank you for this wonderful opportunity. Your job post has caught my attention because I'm a technical writing addict and I’m considering your job for me with these required capabilities. I hav Περισσότερα

€29 EUR σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
farhankariim

Good day, I am a freelance writer with over three years of experience in writing SEO-friendly articles, blogs, product descriptions, product reviews, press releases, and web content. Moreover, I have scored 100th per Περισσότερα

€25 EUR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.7
jcyujay1

Hi. I am a professional copywriter and I know the nitty gritty details of what entices prospects. Let me write you attractive product descriptions that get buyers scrambling to get them before they lose out. I can d Περισσότερα

€25 EUR σε 2 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.0
Toyash

Hello, I am full time freelancer. After reviewing your project, I’d love to discuss in more detail with you to provide an accurate quote and ultimately understand your needs more. I have more than 2 years of pr Περισσότερα

€29 EUR σε 6 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
CreativeWords67

Whether you sell on Amazon, Etsy, Ebay, Shopify or other ecommerce platforms, well-written product descriptions can really make all the difference when it comes to increasing [login to view URL] I need from you is a link to each Περισσότερα

€50 EUR σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
€29 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
JessicaHefley

I am dedicated, enthusiastic, and fluent English content writer as well as proofreader. I have written articles, rewritten articles and spun articles on just about every subject there is--or at least that is what it fe Περισσότερα

€25 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.5
khingwriter

Hello, I agree with the T&C of this project I'm a very a skillful content, article and technical writer, very much interested in working with you. If you want to get 100% results in most efficient and effective way the Περισσότερα

€25 EUR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.2
BPAsolutions

Dear sir or madam, We are a company of professional writers with rich academic background, thus making us the perfect fit for your project. Our company is made up of an association of multi-discipline professionals. Περισσότερα

€29 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ovwede2000

Hi, i was immediately interested when i saw your project needs and that is because it fits part of what i do. i have a background in copy writing and journalism and can being it to bear on your project, regardrs Vwede Περισσότερα

€25 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€29 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Drynoch

"When it comes to product descriptions, you want high-quality results that are delivered in a way that will lure in customers. Using the perfect mix of research and creativity, I can create rich, informative, and entic Περισσότερα

€100 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ColbySlater

Greeting! Writing product descriptions has always been one of my strengths throughout the years. From short to much more elaborate descriptions, I make sure every piece of information about your product is delivered i Περισσότερα

€88 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
syedammadiqbal92

Hello, I have read your job description. I am a software engineer working on programming since 2012. I have made a lot of websites on PHP,mySql,WordPress,responsive sites,opencart,magento,asp.net,C# as well as I am Περισσότερα

€29 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0