Κλειστό

I need you to re-write my resume

51 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $24 για αυτή τη δουλειά

jomagmaj

Dear client I am expressing my interest in re-writing your resume. I am a skilled copy writer and technical writer and have experience in professional resume writing. Let us discuss further on how can we collaborate Περισσότερα

$10 AUD σε 1 μέρα
(147 Αξιολογήσεις)
5.9
TechnoWritesAcad

Hi, there I am very confident to deliver professional resume and cover letter within the mutually agreed time-frame. I have done my Bachelors in Computer Science Engineering and MBA in Marketing. I can design an imp Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(86 Αξιολογήσεις)
5.5
CRBW

A proposal has not yet been provided

$30 AUD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.5
CyborgSouvik

Hello there, It' great opportunity to work with you and assist you in your resuming writing. I am familiar with content & resume writing. I have completed many projects within same requirement. I can assure you tha Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.7
ektadarwin0891

Hello! Greetings to you! My name is Ekta. I live in Dubai UAE, I have gone through your whole description thoroughly. Your project seems to be interesting and doable. Please do contact for detailed discussion. Περισσότερα

$15 AUD σε 0 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.8
yogeshssanwal

Hello, A satisfied Client is a Billion dollar Smiles to us….I read your job description and I can Re-write your Existing resume letter with Creative and SEO friendly Content and complete your project within your timeli Περισσότερα

$29 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
expertPHPSEO

Hello Mate I will help you to rebuild , create your professional resume with Bold Design format . High-light your strong Skills as per respective position . I will show your layout of your Resume , If you agre Περισσότερα

$80 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
khall7

Hello! I would love to help you rewrite your resume. I have a background in document design and writing with experience creating and editing client's resumes. I can edit your resume and help make it a visually appealin Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.2
chelle0ford

A proposal has not yet been provided

$15 AUD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
Nowshin19

A proposal has not yet been provided

$15 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
rubyhaokip

I would do my utmost best to provide you with the most fine quality work that too by taking the least amount of money and time as possible

$15 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SURYYA2018

I am a good and professional resume writer, you can hire me to complete your work.

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saurawkumar

Hello, I saw your post, it is interesting and matching My Background. Ready to start it now please share me detail through chat box .

$35 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pluviophile7

Hi, I am Nur Aliyana from Malaysia. I can help you to re-write your resume since I am an expert in CV & resume writing. If you are believing in me, let us discuss more details in chat. Looking forward to hear pos Περισσότερα

$20 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
emakkos

Hi, I have experience writing many resume's for professional businesses. I have templates of various kinds of resume's that I can send to you, so that you can pick which one appeals to you the most. Thanks!

$50 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dkboyrocks007

Hire me. I'm good in technical writing. I'm a graphic designer and I am able to design a logo for you.

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fatimazehra99

I can prove myself with my writing and i will submit my work as early as possible.I hope that you will be happy with my work.

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Profpitki

Hello, I have been writing resumes for the past 7 years. I have great knowledge and skills in resume writing. Hire me if you want quality work from a certified freelancer. I will use appropriate grammar and the work wi Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sushilc8882

A proposal has not yet been provided

$25 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aimanmajid234

Hi there! As a bachelor’s degree student myself, it is my interest to create and design the best resumes with professional and attractive look. As we all know, resumes are representation of ourselves therefore it is Περισσότερα

$13 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0