Ολοκληρωμένο

Writing company summaries-Biz show london

Ανατέθηκε στον:

vw1005286vw

Hello, I can deliver you a quality work, as per the project specification you have given. The work will be delivered as per your deadline. There is no limitation in number of amendments. All these at a reasonabl Περισσότερα

$50 USD σε 5 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
5.8

34 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $140 για αυτή τη δουλειά

dmjuma

Hi there, I am a rigorous analyst and writer. I am a skilled technical writer and researcher with over seven years experience. I am certain I will deliver top notch quality and comprehensive business descriptions for Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(1089 Αξιολογήσεις)
8.5
KreativeTeam

Hi there, I am willing to work with as I have written so many summaries throughout my career in copywriting, Client satisfaction is my topmost priority and have always cater their comments timely. Here are so Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(489 Αξιολογήσεις)
7.7
TOPessayswriter

Hello,I will provide a well-researched paper, full of creativity and originality within the stipulated time. i assure you that you will get a high quality paper as a result of my in-depth research

$188 USD σε 3 μέρες
(402 Αξιολογήσεις)
7.3
Mousumi89

Hey there! I’m so excited to be working on your project. Having handled a variety of writing assignments for the past 6 years, I’m pretty sure that your work will be of the finest quality when I take it under my banne Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(324 Αξιολογήσεις)
6.8
TobinBell

Hi there! I understand that you need someone who could write 224 summaries of companies from company bios. I am ready to begin. I have a long list of customers who could attest to my skills and dedication when it comes Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.6
plane4you

hello i can do all points There is a list of 224 companies with description. Rewrite the company summary from description and/or a company website. 1 Start with a company name 2 Clear explanation of business 3 The pu Περισσότερα

$83 USD σε 2 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
6.8
rwilsher

Hello sir, An appropriately compiled Company Profile is useful when you need to explain your business to prospective clients, suppliers, and investors. It is something which gives your client a perfect idea about you Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.8
innovativeaxe

Hey dear, I'm Melissa. Your project sounds great to me! I've completed my MBA from University of Toronto. I have been making business plans starting from scratch, devising effective marketing strategies, conducting fe Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.6
SwellAccounting

Hi there, As a best writer, I understand the difficulties many clients have in writing their paper. If you are running short on time and have not started the document, I can help you. Whether you need help with Artic Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.9
AneesaIBA

Hello! I’m Rabia.I have done Masters.I'm academic writer and researcher.I have abundant experience in writing. My skills are included writing, article writing,report writing,research writing,essay writing,academic writ Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.5
citijayamala

1. I am an expert in rewriting the company summary from description or a company websites. 2. Also an expert in Academic writing, research reports, essays and advance essays, dissertations. 3. Your project will b Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.0
moizdzo3l

Hi, My proposal is related to rewriting the summaries of companies. I am an experienced writer and working in this field for the past 7 years. I understand the requirements of your work and can easily assist you wit Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.5
EnsEviza

"Hi, The first thing I do is read through the client's report and try to understand what they need from me and what they need for the article before I even start typing. I have gone through the details you provide and Περισσότερα

$140 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.9
TranslationLab

Hello there! Your interesting subject, which completely aligns with my previous knowledge, has caught my attention. I will creatively and professionally write a detailed article, an original copy, which will satisfy y Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.0
MerinaEden

Hello guys, I am a professional researcher and I can research great number of topics for you. With approximately 4 years experience i have the ability to turn your papers into an excellent work. I can cover vast top Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.3
niteshsen

Hello I have an experience of 5 years in Article Rewriting, Content Writing, Research Writing, Technical Writing, Writing with SEO. We can provide you a good service in Article Rewriting, Content Writing, Research Περισσότερα

$133 USD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
4.9
perfectwriter77

Greetings! Are you looking for a website copy that will captivate the attention of the right audience, persuade and lead them to buy your product or service? All that with professional copywriting that is fluff-free & Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.2
NickGamis

Hello, A US Native copywriter is here to deliver you perfectly Unique, Informative, High-Quality, SEO-friendly Articles, Blogs and Write-ups. I’m a qualified writer from the leading Universities of the United Sta Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.0
dineshsharma81

Hello Sir/Mam, Dinesh here. Creative writing is my passion. I have the experience and skills that are needed to create articles that will keep the readers’ attention and make them want to learn more about what you o Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.1
Shwetashish

Greetings of the Day!! Hope you are doing great. I have gone through your requirement. I have more than 4 years of experience in Content Writing. I am providing 100% Unique Write ups (Copyscape Passed) without any Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3