Κλειστό

Writer of Interactive story-driven games for mobile

I'm looking for YA romance writers, that are interesting in gamedev industry (mobile platforms) to create interactive story-driven games.

Our audience is young (mostly female), like to play and also romance :)

Ideal plan: we provide an outline of the book with all details and characters (and all additional information | visualization that you will be needed) and expect modern dialogues, freedom of your imagination and love story spirit that you will bring with yourself. As our game interactive - we encourage users often to choose what answer in what situation they would like to choose, what decision to take. So it's never boring to read (and write) - you always have different opportunities.

Ικανότητες: Συγγραφή Βιβλίων, Δημιουργική Συγγραφή, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Ghostwriting, Συγγραφή Σεναρίων

Περισσότερα: flash games mobile, fun interactive aquarium online games, mobile yoga game, best story driven games pc, best offline story games for android, best story driven android games free, best action story games for android, best story games for android 2017, list of android story games, love story games for android, story games for android free download, writing, creative writing, screenwriting, short stories, fiction, mobile phone game development budgets, mobile phone game, interactive technology online games, average time develop mobile phone game

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Minsk, Belarus

Ταυτότητα Εργασίας: #17211948

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $3805 για αυτή τη δουλειά

$5388 USD σε 30 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
7.4
philipcraddock

Hi there. It sounds like a great project. In terms of why I am the strongest candidate for this, I have already been doing almost exactly the same job on a freelance basis for another mobile game developer (they're bas Περισσότερα

$3555 USD σε 30 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.8
$3333 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.3
sandraphilip

Hi, I am a professional writer mostly for film, TV, and theatre, but I have experience writing for interactive gaming platforms. Could you please advise if this project requires adult content and if you require the sc Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.9
MerryBrunner

I specialize in crafting engaging content for small to medium size businesses. Whether their purpose is to generate sales leads, provide detailed product information or even operate a full online store. I have the skil Περισσότερα

$3775 USD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.8
kemmydal

Hi there! I am interested in your project and can deliver what is required for your story. Please see my reviews and let us discuss the task. Best, Kemmydal

$4444 USD σε 14 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.3
alanrichards2

Hey there, I’m happy that I have your attention, even if it’s only for a little while, so I won’t waste your time…let’s get into it. I checked out the project info and I am really excited by what I read! I am an imag Περισσότερα

$3333 USD σε 20 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.6
nysourceinc01

Hi there, I understand you need YA romance writers. And I’d like to be considered for your writing need. I’m a strategic writer with a strong background of developing online contents including blog posts, social Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.3
kaithjames1219

Hello to my potential clients I being a dedicated freelancer and A self-proclaimed "grammar geek", I work hard to help make your writing the best it can be. I've read your job description and I think I'm the perfect pe Περισσότερα

$3000 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.1
Dorthy24

Hello, A perfect script is a script that sells an existing ideal in a new way to entice and make the audience more inquisitive to buy it. Hiring me solves your problem of getting poorly written or formatted scripts wit Περισσότερα

$3000 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.4
Amkbrenner

Thank you for inviting me to bid on your project! I am the best person for your project for three reasons: 8+ YEARS EXPERIENCE CREATIVE WRITING for GAMES (incl. YA age group) Since 2017, I've been primary creati Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.4
OzWebDj

G'day, I am a published author and screenwriter, you can see my style of writing @ [login to view URL] I write predominately horror but will lend my pen to nearly any genre. I am currently contracted to wri Περισσότερα

$3750 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
distilledinfo

Hello I am a trustworthy and long-term relationship ghostwriter to write technical and normal stuff, the work wll be having 100% original content, good English and informative. I am ready to write YA romance i Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.3
HawardBrooks

I have the extensive article writing experience and I produce unique articles that are engaging and resonate with readers. I have a sharp eye for detail, spelling and grammar with the relevant topic that will cover up Περισσότερα

$5000 USD σε 15 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
Eliza247

When it comes to writing, you need an experienced, dedicated, and honest professional who can take your project to the next level. Look no farther. I have the experience, skills, and focus that your project requires. L Περισσότερα

$3000 USD σε 15 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
Mathenam

"Hello, When well-researched and uniquely voiced, e-books can be an excellent form of communication of narrative. My passion is driven by my desire to collaborate and create original content with each new project. Lan Περισσότερα

$3111 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
LOSPOS77

Hi, My proposal is related to write a story on driven games for mobile I am a Top notch freelancer available on this platform who has desired skills to ensure the quality work as expected. I have a relevant Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.9
annawarkentin

Hi! My name is Anna Warkentin, and I was very excited to get your invitation to bid on this project. I am a native English, college educated writer with a passion for creativity and the written word. I take pride in ev Περισσότερα

$3888 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
NickGamis

Dear employer, Does your imagination run to the ends of the earth? Do you have a story to tell’? Or advice you think has the potential to change lives? is English not exactly your forte'? What if I told you there is a Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
Joeldvs

I'm a novelist and proofreader and have been writing professionally for the past 5 years. I am currently focused on fantasy, sci-fi, and YA, but am able to write in any style. I love to write and my passion allows me t Περισσότερα

$3500 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
2.0