Κλειστό

write a letter of recommendation for my old employee

63 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $42 για αυτή τη δουλειά

cleverpen

Hello, I am experienced writer and having managed and run several businesses of my own, I can assure you of my expertise in this matter. If you send me the details and any notes you have, I will create the perfect lett Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(413 Αξιολογήσεις)
7.5
dionline

Hi, I have gone through the project details. You need content for your recommendation letter. I will deliver unique content on time. Please award the project so that I can start working on it instantly.

$100 USD σε 1 μέρα
(213 Αξιολογήσεις)
7.4
Hoffman24

"Hi, Being informative and clearly stating arguments are the focuses of academic writing. While it has no intent to be entertaining because it is a fact-finding document, you need it to be written in an interesting, y Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
7.2
elexon

Hi, I am a writer who delivers imaginative, creative and engaging content that speaks with your voice, whatever narrative you wish to portray, proofread for accuracy and grammatically correct. I am a native English s Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
7.0
namitajain68

Hello, Being a proficient copywriter I can create a polished and persuasive letter of recommendation for your ex-employee's law school admission. I have been writing letters and much more for businesses and individu Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(266 Αξιολογήσεις)
6.7
GaronHelton

Hello, I have just gone through your request for a report. I will make all the necessary research and descriptions to validate the report. I will report only facts and trusted information to make the report relevant Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.9
plane4you

A proposal has not yet been provided

$40 USD σε 1 μέρα
(151 Αξιολογήσεις)
6.5
topacademics

A young lady who used to work for me asked for a letter of recommendation for law school and I'm not a very good writer. I'm hoping someone can make sound fancy the good things I have to say about her. it shouldnt take Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.7
voblat

Dear Sir, This is Mark Bishop. I have applied for your project named write a letter of recommendation for my old employee. In the project description, you have requested to write Recommendation letter. I am native Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.5
alanrichards2

Hello Sir or Madam If you are looking for the highest quality content delivered on time, ever time, then I believe the service I provide is the solution you need. I take great pride in my ability to meet client’s ne Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.1
rwilsher

Dear Employer, I have the experience and skills that are needed to create articles that will keep the readers’ attention and make them want to learn more about what you offer. Every article that I write is 100% uni Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.8
janelleanne

Dear Sir or Madam, Standing out in today’s job or education market is difficult, which is why personal statements and recommendation letters are so important. I am a diligent, experienced writer who recognizes just Περισσότερα

$77 USD σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.0
neilmathew85

I can do this for you immediately, so feel free to message me. Thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.5
BentleyGray

Hello, When it involves writing, it involves me. With a passion for writing and dedication to words, I can make any topic interesting, informative, and superior in multiple ways. Now is the time to take the opportunit Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.8
McCaslin

Hi, I can write a clear, concise and up-to-date CV and resume for you. Conveying your skills and work ethic to prospective employers requires a well-written career profile or resume that is convincing and can get you Περισσότερα

$90 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
5.6
pavi87june

I am an experienced and a professional research writer with a strong background in research writing. I am known for my quality and plagiarism free work. I would really like to discuss this project further. Please Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.6
bkabubi

I have over seven years research writing experience and hold a masters in business administration finance and accounting

$25 USD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.4
walterrobertt

Hi, Hope to find you in best of your health. I have gone through all the details . I will get you non plagiarized work meeting all your specific [login to view URL],please share your questions and requirements with me so Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.7
SwellAccounting

Dear Sir or Madam, I am native English speaker from the United Kingdom with a bachelor’s degree in writing and master’s degree in historical research and writing. My work experience includes more than a decade as a pr Περισσότερα

$88 USD σε 5 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
JesseCooper07

Hello, I can write an unmistakable, recommendation latter and resume for you. Passing on your abilities and hardworking attitude to forthcoming bosses requires an elegantly written vocation profile or resume that is Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.1