Κλειστό

I would like to hire a Content Writer

34 freelancers are bidding on average £109 for this job

£257 GBP σε 3 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
7.8
writerforum91

Hi I am Monica I have done various content for different websites.I can edit your content according to your [url removed, login to view] message me for more details

£100 GBP σε 3 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.7
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

£172 GBP σε 3 μέρες
(259 Αξιολογήσεις)
7.2
Zackkhan19

Hi, I have a few questions about your project. Please message me and we can discuss them in detail. Thanks

£150 GBP σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.1
happymarli

Hi Juju620, Do you have the MS Word version of the content? What is the total word count? I will adjust my rate once I know. Why hire me? I'm an experienced proofreader/editor with a postgraduate background. I stri Περισσότερα

£22 GBP σε 3 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
6.8
CrusssDaddy

Hi, I am a very experienced copywriter for companies looking to connect more successfully with their audience. My writing approach combines intensive research with a style that is professional, authoritative and des Περισσότερα

£136 GBP σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.7
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

£25 GBP σε 3 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
6.7
cleverpen

Hello, I am a native English content creator. I can write across a very broad range of subjects and have extensive business, technical and legal writing experience. My content can be optimised for SEO if this importan Περισσότερα

£25 GBP σε 2 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
6.8
writingcompany87

Writing is an art. Besides a clear command of all aspects of the language, my impeccable writing is largely fuelled by an insatiable passion and love for the written word. I think this is what gives me an edge over man Περισσότερα

£28 GBP σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
6.1
AgathaGMaiti

“I sell words according to your demands. It’s yours for the asking.” 
My strong belief is that readers should be presented with content that's easy to understand & doesn't challenge with complex language. I look forwar Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.3
workingPhoenix

I am a specialist in writing content for websites. Here is an example: [url removed, login to view] I am a hard working freelancer with 5 Star rating so far from 65 clients and counting. I am highly q Περισσότερα

£50 GBP σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.0
raikhan562

Hey, I’ve 5 years of experience in content writing, editing and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websit Περισσότερα

£111 GBP σε 3 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.4
Quicklancer15

Dear Client, I have seen your instructions and would be the ideal freelancer for this project. I am a native UK English speaker, and I have experience handling similar projects. I have carried out numerous proo Περισσότερα

£200 GBP σε 5 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.8
petekremer

I'm your guy! I am a business development consultant that specializes in writing business plans and building websites. My suite of services includes creating all types of content for companies looking to grow their bus Περισσότερα

£180 GBP σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.2
TaffyAU

Hello, I have keenly taken note of your project. I am interested in working on it and deliver according to your specifications. We can discuss more if you want. I will provide error-free, high-quality genuine work. Ple Περισσότερα

£88 GBP σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.5
AndreaRob

Hello,I have been in the field of writing for last 3 years. I am new to freelancer.com but I worked alot for offsite clients. My fee for the project shall be varied according to your project details. You will have the Περισσότερα

£77 GBP σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.9
CreativeWords67

Do you want to make sure your content is perfectly polished and ready to impress? Or do you just want to make it more effective, professional, and engaging? I'll make sure we go above and beyond to edit your content. W Περισσότερα

£100 GBP σε 5 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
NineCortech

Dear Sir, *****Ready to start work immediately!!! We at 9cortech offer full fledge service by staying updated about the importance of content writing, following latest trends and obeying to Google algorithm. In toda Περισσότερα

£150 GBP σε 5 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.8
erinkennedy

Hi, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
Naeem2011

I am fond of using catchy punch lines to grab readers' retina. I am sure, I can cross the distance between 99% and 100%. To see the real knack of my past writings WITH QUALITY AS UNIQUE AS FINGERPRINT, feel free to hir Περισσότερα

£111 GBP σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8