Κλειστό

Web Content copywriter, Coaching and Consulting - 15/10/2018 20:26 EDT

I'm building my website for Consulting and Executive coaching, I have written the content and have a good idea of how it'll all look, but I need someone to review it and enhance it where possible.

it's a small project of around 5 pages.

Open for suggestions and devolopment

Ικανότητες: Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, SEO

Περισσότερα: website content copywriter, web design copywriter kelowna, web text copywriter free, online copywriting courses uk, website content writer jobs, institute of copywriting, professional content writers, website content writer, free copywriting courses uk, accredited copywriting courses, copywriting, web site templated technology consulting, freelance content copywriter, hourly rate website content copywriter, landing page content copywriter, web designer copywriter teams, content copywriter wanted, beauty content copywriter, job description web site copywriter, web content copywriter jobs

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #17967548

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $112 για αυτή τη δουλειά

writerforum91

Hey, I can help you in your project. Please share the complete details in chat so that we can proceed further. I am offering my services for more than 7 years and I've maintained 100% completion rate with more than 5 Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(375 Αξιολογήσεις)
8.2
Zackkhan19

Hello! this bid is for 5 pages and includes unlimited revisions. I would love to help you get this done in the next 3 days. Drop me message if you have any questions or comments. Kind Regards, Zack K.

$250 CAD σε 3 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
7.4
sans300

Hi, Sample: A Career Coach Can Help You With Career Burnout What are the signs that you are burnt out with your job? The signs are as individual as individuals themselves but review the following list to see i Περισσότερα

$55 CAD σε 1 μέρα
(452 Αξιολογήσεις)
7.1
grandwriter86

Hi there, I have read your project description very carefully and I am sure that you are looking for a qualified and dedicated writer who can help you in this project without any issue. No worries dear, I think I am Περισσότερα

$200 CAD σε 5 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.8
raikhan562

Quality content is one of the most important aspects of your website and regularly adding new content in the form of new blog posts or pages gives a great SEO boost as search engines love websites that are regularly Περισσότερα

$45 CAD σε 3 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
6.9
OLIVEFER56

Hey, I can proofread this content Please text

$111 CAD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.5
nysourceinc01

Dear employer, I have over 15 years of experience in writing, editing and proofreading. My particular expertise and experience is in business writing and user guides/instructional documents. Copy writing, Editing Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.5
SEOTop10Ranking

Hi there, I'm Mark D. Andrews, a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences. I have a strong attention to details and natural interest in reading and writing. I can produce effective, crea Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.1
cmayfield005C

Hi, I am a former staff writer for a daily newspaper and have been freelancing for 7 years as a writer and editor. My background in English literature has proven to be a huge asset for corporate clients, who appreciat Περισσότερα

$150 CAD σε 3 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
6.2
janelleanne

Dear Sir or Madam, I am an experienced copywriter who has a track record of creating engaging, well-structured content that produces the results you need no matter the market. From the simplicity of a call to action Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.3
alicejax

Hey, I can help you in writing website content for Consulting and Executive coaching. I have written hundreds of websites content on a variety of different websites.I have been doing this work for last 5 years. I can Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.8
CreativeWriter20

Hi there, I read with eagerness about your project and I am happy to report that, having been featured everywhere from FOX News to Forbes, to Zen Habits, and more, for my digital marketing expertise, you’re in luck! Περισσότερα

$150 CAD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.7
JayneScott

Dear Sir, Madam, My name is Jayne Scott and I’m a freelance writer. I understand you are searching for someone to help you with ‘Editing/Rewriting/proofreading’ your content. With this in mind, I’d like to offer you Περισσότερα

$250 CAD σε 0 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.9
EnsEviza

"Hello, I am an experienced writer. I have written in all kinds of content ranging from Web site home page to about us. In web content,the major parts that I have a good grasp on are the company profile which if writt Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.9
HelenALira

Hi Helen here! As an article writer, I posses vast experience providing unique, plagiarism free material. I can offer experience and skills in many areas. I am knowledgeable in writing, marketing and web skills. I c Περισσότερα

$100 CAD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.6
nysource02

Hi, Being a native English speaker along with a professional proofreading and editing certificate it’s easier to me finding the error and checking grammar. Also I can improve the flow of lines that can help corporat Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.8
Mathenam

"Hello, SEO content tailor made for driving traffic to your site can be a lifesaver in business. With experience and passion for developing companies through articles, I infuse both long-tail and short-tail words into Περισσότερα

$50 CAD σε 2 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.7
daisyjonesuk

Hey, I can help you in reviewing your existing content and make it look more fresh for your website. I'll make sure to provide you an exceptional quality work within deadline. So far I've written so many contents for Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
moizdzo3l

Hi, My proposal is related to copywriting. I am an experienced writer and working in this field for the past 7 years. I understand the requirements of your work and can easily assist you within the given deadline. Περισσότερα

$80 CAD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.9
LOSPOS77

Hi, My proposal is in regards to rewriting content for the website of Consulting and Executive Coaching. I am clear about the requirements you mentioned and confident to present you the exceptional write up accordin Περισσότερα

$80 CAD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.7