Κλειστό

Technical content writer for an IT company website

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1309 για αυτή τη δουλειά

svsriyusvsriyu

Hi there, I’d like to be considered for your writing position. I’m a strategic writer with a strong background developing online content, including blog posts, social media posts, articles, press releases and other b Περισσότερα

₹1500 INR σε 5 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.7
mssb23

Hello, I've had an extensive experience of writing creative and motivational content for several kind of projects and I can assure you of high quality content which would inspire the audience hugely. Relevant Skills a Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(104 Αξιολογήσεις)
5.6
ektagarg19

I have written web contents earlier as well, cam easily work as per your requirements. Please have a chat to discuss further.

₹1050 INR σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.1
prolificwriter17

Hello, I've gone through your project's description, and would love to be chosen for it. I'm a professional writer with a strong background developing online contents, including SEO focussed articles, blog posts, scrip Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
stephenwaititu

Hello,I am an experienced , qualified information manager and delight in writing,training in business, case studies course works and term papers. I have participated in several proof reading exercises and in researc Περισσότερα

₹850 INR σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
arslantahir87

professional writer for the job. Relevant Skills and Experience writing Proposed Milestones ₹2250 INR - 1

₹2250 INR σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
Grawlixsoft

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nkanzariya1

hi I'm qualified freelancer I'm writes articles hindi and English both languages and mostly my articles about technology, mobile news,politics, startup etc. Relevant Skills and Experience I'm writes articles hindi an Περισσότερα

₹950 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
praful91

I'm Ekta from Anicodedigital, I'm formally bidding on your project. I can provide you best service in very affordable price. Kindly chat online for further discussion.

₹1150 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elissh41

I would love to discuss the project in more detail, I am a really quick and well researched technical writer and have 5 years of experience writing in different mediums for different audiences. I have previous experien Περισσότερα

₹1100 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sonaltamanna

A proposal has not yet been provided

₹1500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0