Κλειστό

Tech writer needed to write 5 java developer resumes/cvs for us for demo purposes.

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $124 για αυτή τη δουλειά

topacademics

Hello mate, I am able to create up to 10 java developer resume/cvs for you for demo purposes. It does not need to be a java developer position but something similar. This is purely for demo purposes but need someone w Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(875 Αξιολογήσεις)
8.4
nycszaman

An attractive CV or Resume is important, as it is a demonstration of your standards as a professional. If you are seeking a resume that is capable of displaying your capabilities in a manner that presents you as a good Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.8
MLCasabianca

Hi there, I just read your project, that you're asking for help in writing your resume/cover letter. I'm offering my services as an expert to you on that field. I've written multiple resumes/cover letters that have s Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.6
albertacanada

Do you need interesting, factual and customer focused blogs for your business? If the answer is yes then this is the right Place for you. I charge a fair price for my clients however this does not mean that I offer low Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.7
luluwriter

Hi there I have always taken article writing very seriously. As a writer with over 5 years of experience, I have ensured that my clients get exactly what they ask for. This becomes particularly easy with the process I Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
ZhangHuaQiang

Hello. I am very pleasure the opportunity to discuss this job with you. I am a full time freelancer with skills and experience on PHP and PHP frameworks, JavaScript and JS frameworks and etc. Especially, I have exper Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
shohanpramanik38

I am a student of Computer Science and Engineering background. So, I am able to do your work. If you select me please send me a demo file in details of your work's.

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ShiuliChaudhuri

Well versed in writing technical resumes. Please provide experience and skill details for a sample. Thanks

$66 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
balanithyag

I have 10+ years experience in java with banking domain

$122 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EssamKhames

Hi sir Am computer Engineer at Alexandria university i will be happy if you chose me to do this job

$166 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
raulmishra11

Hello, I understand your requirement and I can confidently pitch myself for this task. I will also be able to save you quite a few precious bucks without compromising on the quality of the work. Looking forward to a gr Περισσότερα

$94 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0